top of page

 

Neformaliojo švietimo veikla skirta mokinių doriniams visuomeninio elgesio, darbiniams įgūdžiams bei įpročiams tobulinti, pažintiniams interesams formuoti, tautinėms tradicijoms puoselėti, kūrybiniams ir organizaciniams gebėjimams ugdyti, bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžiams tobulinti. Kiekvienam mokiniui sudaromos sąlygos atsiskleisti, atrasti savo talentus, išbandyti save, skatinti atvirumą ir iniciatyvą, sąmoningumą ir savarankiškumą, kiekvienam asmeniui padedama suprasti kintančią aplinką ir formuotis pasaulėžiūrą.

Veiklos programos suderintos su ugdymo turiniu, kad mokiniai deramai, tęstinumo principu, pereitų į ugdymą popamokinėje veikloje.

Ši veikla mokiniams nėra privaloma ir laisvai pasirenkama.

              NEFORMALIOJO ŠVIETIMO TIKSLAI

 • Kurti tinkamą aplinką, padedančią mokiniams adaptuotis visuomenėje, skatinti ugdytinių kūrybiškumą, meninę saviraišką, stiprinant bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius.

 • Ugdyti asmens gebėjimą idėjas derinti su žiniomis bei įgūdžiais ir paversti tai kūrybiškais veiksmais nuolat kintančioje aplinkoje.

 • Prisidėti prie švietimo tikslų įgyvendinimo ir didinti visaverčio ugdymo prieinamumą kuo didesniam ugdytinių skaičiui per įvairių metodikų, priemonių ir teikėjų įvairovę.

NEFORMALIOJO ŠVIETIMO ORGANIZATORĖ
RAMUNĖ JURKIENĖ
RAMUNĖ.jpg

Darbo laikas

                           Pirmadienis                    Antradienis

                             7.30–8.45                         7.30–7.55   

                                                                                                                           

                           Trečiadienis                  Ketvirtadienis         

                             7.30–8.50                        7.30–14.30

                           15.00–15.30                 Pietų pertrauka

                                                                       12.00–12.30                                                        

                                               

                                                                                          

Kontaktai

Tel.: (8 672) 39207

El. p. ramune.jur.13@gmail.com

NEFORMALIOJO ŠVIETIMO KRYPTYS                              2023–2024 M. M. 


- Fizinio aktyvumo, sporto ir sveikatos
- Meninės-kūrybinės veiklos

- Informacinių technologijų
- Saugaus eismo 

                                     BŪRELIAI

 • Sporto būreliai: „Olimpas" – 2 val., „Vikruolis" – 2 val.

 • Šokių būrelis „Šėlsmas" – 2 val.

 • Kūrybinės raiškos būrelis ,,Valdorfo mokyklėlė" – 2 val. 

 • Saugaus eismo būrelis – 1 val.

 • Medžio darbų būrelis „Meistras" – 2 val.

 • Teatrinės raiškos būrelis ,,Mažasis teatras" – 5 val.

 • Informacinių technologijų būrelis „Kompiuterio šalis" – 2 val.

 • Muzikos būrelis ,,Varpelis" – 3 val.

bottom of page