top of page

MOKYKLOS RENGINIAI

KREPŠINIO ŽAIDIMO TECHNIKOS TESTAI

 

Mokykloje vyko krepšinio žaidimo technikos testų varžybos, kuriuose dalyvavo mergaitės ir berniukai. Kiekvienas dalyvis turėjo atlikti po 3 krepšinio žaidimo technikos testus: varyti kamuolį, įveikiant kliūtis, gaudyti ir perduoti kamuolį bei įmesti į krepšį kuo daugiau baudos metimų. Susumavus rezultatus, mergaičių grupėje 1-ą vietą užėmė Paulina Leškutė, 2-ą – Austėja Ambrazaitė, 3-ią – Santa Stankevičiūtė. Berniukų tarpe geriausiai sekėsi Nikui Ivaškevičiui. Antrą vietą iškovojo Irmantas Ožalas, trečią – Matas Šulys. Visi prizininkai apdovanoti medaliais ir saldainiais.

 

Mokytojas Rytis Šležys

2024 balandis

ŠV. VELYKŲ SAVAITĖ

„VELYKOS. GYVYBĖS ATBUDIMAS

 

Kovo 25–29 dienomis mūsų mokykloje vyko šv. Velykų savaitė „Velykos. Gyvybės atbudimas”, kurios tikslas – puoselėjant senąsias lietuvių tradicijas, plėtoti mokinių žinias apie šv. Velykų papročius, skatinti ugdytinių kūrybiškumą, išradingumą bei saviraišką, padėti suvokti Velykų prasmę.

Atlikdami kūrybines, meninės raiškos veiklas, praktines-mokomąsias užduotis, mokiniai sukūrė velykinių puokščių kompozicijas, įvairiomis technikomis margino margučius, puošė mokyklos erdves.

Dalyvaudami susitikime su „Gerų patirčių namų" edukatore Aiste Plesnevičiūte, vaikai gyvai susipažino su naminiais triušiais, maitino juos morkomis ir kopūstais, glostė ir kalbino, kūrė velykinių zuikių dekoracijas iš šieno, dekoravo margučių trafaretus šiaudais. Ačiū tariame puikiai edukatorei už suteiktas galimybes patirti.

Taip pat norime padėkoti Kėdainių lopšelio-darželio „Puriena“ meninio ugdymo (muzikos) mokytojai Gintarei Brazinskienei ir „Nykštukų“ grupės vaikučiams už mūsų mokyklos bendruomenei padovanotą koncertinę programą „Pabūkime kartu“. Mažieji mūsų draugai ne tik dainavo, deklamavo, šoko, bet ir pamokė mūsų vaikus lietuvių liaudies šokių.

Daug džiugių emocijų mokiniai patyrė, dalyvaudami MB „Vinetų kaimas“ organizuotoje kultūrinėje edukacijoje „Būgnų ir dainų ratas“. Mušdami būgną ar išgaudami garsą barškučiu, edukacijos dalyviai lavino tam tikrus muzikos ritmo ir dainavimo gebėjimus, kurie suteikė energijos, padėjo paleisti baimę, blogas mintis ar emocijas ir atvėrė kelią į atėjimą, džiaugsmą ir meilę, padėjo geriau pažinti save ir atverti savo prigimtines savybes, gebėjimus, kurie duoti siekti sėkmingo, laimingo ir darnaus gyvenimo. Atsipalaidavę ir pažadinę savo kūrybinę energiją vaikai kūrė ritmus, kurie dar niekada neskambėjo mūsų bendruomenėje.

Reflektuodami mokiniai dar kartą prisiminė, kas yra Velykos, kodėl per šią šventę dažomi kiaušiniai, ir puikiai nusiteikę išvažiavo į namus laukti šv. Velykų šventės.

Mokytojos Birutė Vansevičienė, Asta Juškienė

  2024 kovas 

PARODA „VELYKŲ MARGUČIAI“

 

Velykos buvo ir tebėra siejamos su gamtos atgimimu, atsibudimu po ilgos ir sunkios žiemos. Krikščionybei atėjus, šią šventę imta sieti dar ir su Kristaus prisikėlimu.

Daugelis šeimų laukia ir džiaugiasi viena gražiausių pavasario švenčių – šv. Velykomis, kurios neatsiejamos nuo ryškiaspalvių verbų, kiaušinių marginimo, pražydintų medžių šakelių.

Velykų šventė išlaikiusi nemažai senųjų tradicijų, tačiau jų prasmės dažnas nežino ir nebeprisimena, o būtent tradicijų prasmė, simbolika suteikia šventei ypatingos nuotaikos.

Mūsų mokyklos edukacinėje ir kūrybinėje erdvėje veikia velykinė paroda, kurioje yra eksponuojami kolekcionierės Vidos Šlikienės margučiai, mūsų mokyklos 1–4 s klasės mokinių darbai „Velykų viščiukai“. Džiaugiamės, kad mūsų mokykloje eksponuojami Baisogalos mokyklos-darželio Pakiršinio ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyriaus I klasės mokinių, vadovaujamų vyr. mokytojos Gitanos Kniškienės, darbeliai „Velykinių atvirukų alėja“, surengta Lietuvos sporto universiteto Kėdainių „Aušros“ progimnazijos mokytojų G. Misevičienės, D. Tumėnienės, G. Burkauskienės, R. Supronienės, I. Janulaitienės inicijuota I klasių mokinių piešinių paroda „Velykė atriedėjo...“

Dėkojame visiems prisidėjusiems prie šventinės nuotaikos, linkime linksmų švenčių ir gražių margučių.

 

Bibliotekininkė Kristina Malevičienė 

2024 kovas

PAMINĖTA KNYGNEŠIO DIENA

Minint lietuviškos spaudos istorijai svarbią datą, Knygnešio dieną, kovo mėnesį mokykloje organizuota akcija-dailyraščio konkursas „Nešu lietuvišką žodį“. Dailyraštį rašė visa mokyklos bendruomenė: administracija, mokytojai, auklėtojai, medicinos personalas, pagalbos mokiniui specialistai... Pateikti 25 rašto darbai, kurie eksponuojami parodoje „Nešu lietuvišką žodį“. Jie buvo vertinami už rašto aiškumą, tolygumą, taisyklingą raidžių rašymą ir jungimą. Nugalėtojas išrinktas balsavimo būdu. Labiausiai konkurso reikalavimus atitiko mokytojos Vitalijos Šležienės darbas.

Džiaugiamės, kad mūsų bendruomenėje netrūksta gimtosios kalbos mylėtojų.

Bibliotekininkė Kristina Malevičienė

Logopedė Rita Kairienė

2024 kovas

ŠAŠKIŲ  ČEMPIONATAS

Mokykloje vyko šaškių čempionatas, kuriame dalyvavo 10 berniukų ir 7 mergaites. Mergaičių grupėje didelės konkurencijos neturėjo Vaida Macinavičiūtė, kuri laimėjo visus susitikimus ir iškovojo I vietą. Antroji vieta atiteko Santai Stankevičiūtei, trečioji – Austėjai Petrauskaitei. Berniukų tarpe kova vyko atkakliau. Niekas neišvengė  pralaimėjimų. Pirmąją vietą berniukų grupėje laimėjo Nikas Ivaškevičius, antrąją – Domas Armonas, trečiąją – Ernestas Sereika.

Mokytojas Rytis Šležys

2024 kovas

KOVAS – STALO ŽAIDIMŲ MĖNUO

 

Mokykloje vyko stalo žaidimo DOMINO asmeninis čempionatas, kuriame dalyvavo 10 mergaičių ir 10 berniukų. Žaidžiant tarpusavyje, niekas neišvengė pralaimėjimų. Susumavus rezultatus,  berniukų grupėje 1 vietą iškovojo Ernestas Sereika, 2-ąją – Domas Armonas, 3 – Lukas Sotikovas.  Mergaičių grupėje 1 vietą laimėjo Vaida Macinavičiūtė, 2 – Erika Tkačenkaitė, 3 – Dinara Kochanauskaitė. Prizininkai buvo apdovanoti medaliais.

Ačiū mokytojui Gyčiui už su vaikais padarytus DOMINO kauliukus.

Mokytojas Rytis Šležys

2024 kovas

PARODA ,,ŽIEMOJANTYS GYVŪNAI“

Mokyklos edukacinėje-kūrybinėje erdvėje veikia paroda ,,Žiemojantys gyvūnai“. Ši paroda skirta susipažinti su Lietuvos miškuose gyvenančiais gyvūnais ir jų žiemojimo sąlygomis.

Ežiai, usūriniai šunys, barsukai, meškos, miegapelės įminga rudenį ir miega iki pavasario. Tiesa, barsukas kartą pabunda, bet vėl grįžta miegoti. Pogulio eina bebrai, ūdros, ondatros, įvairios pelės ir pelėnai, voverės, kiaunės, šeškai. Urvuose miega ir lapės, ir vilkai. Jie gali ir ant sniego atsigulti bei uodega apsikloti. Žiemą miega bebrai, ūdros, ondatros, pelės ir pelėnai, voverės, kiaunės, žebenkštys, šeškai. Lūšys mėgsta ilsėtis medžiuose. Kiškiai, prieš eidami miegelio į pakrūmę, sumėto pėdas, kad jomis sekantys plėšrūnai pasimestų ir netrukdytų žvairiui snausti. Šernai mėgsta parpti draugėje. Jie vaikšto naktimis, o dienomis ilsisi. Stirnos prieš eidamos miegoti nusikapsto sniegą. Elniai miegoti eina giliau į mišką. Gyvūnai nuolat bunda tikrindami, ar aplink ramu, ar negresia joks pavojus. Briedžiai gali miegoti, kur papuola...

Paroda moko pažinti laukinius gyvūnus, kurti pasitikėjimo, nusiraminimo ir atsipalaidavimo būsenas, stiprinti emocinį intelektą, skatina regos, klausos, uoslės ir judėjimo pojūčius.

Darbelius atliko Kėdainių „Vaikystės“ darželio „Tyrinėtojų“ ir „Linksmučių“ grupių auklėtiniai. Jiems padėjo mokytojos Jurgita Rimkuvienė ir Giedrė Misevičienė.

Bibliotekininkė Kristina Malevičienė

2024 vasaris

KAS GYVENA KNYGŲ LENTYNOSE?

 

Vasario 13 dieną edukacinėje ir kūrybinėje erdvėje vyko edukacija „Kas gyvena knygų lentynose?“ Atvyko viešnia iš Lietuvos audiosensorinės bibliotekos Gintarė Navakauskaitė, kuri 1–4 S klasės mokiniams vedė smagią edukaciją. Pradinukai žaidė žaidimą ir pagal viešnios pateiktas užuominas bandė atspėti, koks tai pasakų herojus. Sudarę dvi komandas, mokinukai linksmai ir draugiškai padėjo vieni kitiems įminti užuominas ir apgyvendinti knygų lentynose pasakų herojus: batuotą katiną, Harį Poterį, Mažylį ir Karlsoną bei kitus personažus.

Bibliotekininkė vaikams suprantamai paaiškino, ką patiria žmonės, turintys disleksiją, kasdien susidurdami su sunkumais skaityti, rašyti ir panašiai.

Gintarė priminė, kad virtuali biblioteka ELVIS – tai Lietuvos audiosensorinei bibliotekai priklausanti elektroninių leidinių valdymo informacinė sistema. Šiuo metu ELVIS ištekliais gali naudotis sensorinių (regėjimo), fizinių funkcijų, raidos, kompleksinių, kitų įgimtų ar įgytų sveikatos sutrikimų turintys asmenys bei mokiniai, patiriantys mokymosi sunkumų.

Bibliotekininkė Kristina Malevičienė

2024 vasaris

TRYS SPALVOS MANO ŠIRDELĖJE

Vasario 16-ąją vis iš naujo mokomės pasakoti, vertinti ir jausti savo istoriją. Smagu, kad galime džiaugtis šia švente.

Vasario 15 dieną mokyklos bendruomenė paminėjo Vasario 16-ąją – Lietuvos valstybės atkūrimo dieną. Mokiniai, atlikdami įvairias edukacines užduotis interaktyviose lentose, dalyvaudami viktorinose, žaisdami dėliones, stebėdami pateiktis ir vaizdo įrašus, stiprino savo žinias apie Lietuvą, jos istoriją, sužinojo apie svarbius Lietuvos valstybės įvykius. Dalyvaudami kūrybinėse veiklose mokiniai kūrė vėjo malūnėlius, trispalves širdeles ir meniniais darbais papuošė mokyklos erdves. Per antrąją pamoką puikiai nusiteikusi mokyklos bendruomenė susirinko į šventinį minėjimą-koncertą. Šventė prasidėjo nuotaikinga mokinių improvizacija ,,Klumpakojis”, sveikinimo žodžius tarė mokyklos vadovai, širdį glostė mokinių šokiai ir dainos, o geriausiai besimokantiems mokiniams buvo įteikti apdovanojimai. Šventinę dieną vainikavo susitikimas su Lietuvos kariuomenės krašto apsaugos savanorių pajėgų Dariaus ir Girėno apygardos 2-osios rinktinės 207 pėstininkų kuopos kariais. Jie mokinius supažindino su karių kasdieniniu darbo ritmu, atliekamomis funkcijomis. Kariai savanoriai mokiniams pademonstravo įvairius ginklus, aprangą ir ekipuotę, buvo suteikta galimybė pasimatuoti šalmą, neperšaunamą liemenę, užmaskuoti veidą maskuojamaisiais dažais bei stipriausiems pakilnoti sunkią kario kuprinę. Vykusiame pokalbyje kariai atsakė į mokinių klausimus apie Krašto apsaugos savanorių pajėgas, padovanojo jiems atšvaitų, lankstinukų, žurnalų.

Vasario 16-oji – tai diena, kuri simbolizuoja Lietuvos vienybę ir dvasią. Tikėkime savo jėgomis, tikėkime savo ateitimi, tikėkime Lietuva. Tegul ši šventė gyvena mūsų širdyse!

Mokytojos Jurgita Šulcienė, Ingrida Jurevičienė

2024 vasaris

SMIGINIO ČEMPIONATAS

Po linksmos Užgavėnių šventės mokykloje vyko smiginio žaidimo čempionatas, kuriame dalyvavo 9 mergaitės ir 13 berniukų. Mergaičių grupėje 3 vietą. laimėjo Dovilė Kriūnaitė, 2-ąją – Vaida Macinavičiūtė, o čempione tapo Dinara Kochanauskaitė. Berniukų grupėje 3 vieta atiteko Nikui Ivaškevičiui, 2-oji –  Irmantui Ožalui, o čempionu tapo Danielius Stankevičius. Visi prizininkai buvo apdovanoti medaliais.

Mokytojai Gintaras Čečkauskas, Rytis Šležys

2024 vasaris

SAUGAUS INTERNETO SAVAITĖ

 

Internetui tapus neatsiejama ne tik suaugusių, bet ir vaikų gyvenimo dalimi, itin aktualiu klausimu tapo saugus jo naudojimas. Minint Tarptautinę saugesnio interneto dieną, žmonės visame pasaulyje skatinami domėtis interneto naujovėmis ir galimybėmis, išliekant budriems. Ši diena primena, kad ypatingą dėmesį svarbu skirti vaikams: mokytojai bei tėvai raginami vaikus informuoti apie saugų naudojimąsi internetu.

Vasario 6 dieną mūsų mokykloje taip pat paminėta Saugesnio interneto diena. Visą savaitę lavinamųjų ir specialiųjų klasių mokiniai aktyviai prisijungė prie informacinių technologijų mokytojos Vaivos Siutilienės ir lavinamosios klasės mokytojos Ingridos Jurevičienės organizuojamų veiklų. Ugdytiniai atliko šių mokytojų sukurtas edukacines skaitmenines užduotis, žaidė skaitmeninius žaidimus virtualioje erdvėje, įtvirtino žinias spalvindami ,,Saugaus interneto elgesio taisykles“, piešė piešinius, žiūrėjo filmukus, susipažino su patarimais „Saugūs skaitmeniniai įgūdžiai”. Vyresniųjų specialiųjų klasių mokiniai su informatikos mokytoja dalyvavo edukaciniuose užsiėmimuose „Saugesnio interneto pamokos“, kurios buvo skirtos įgyti daugiau žinių apie asmens duomenų apsaugą, bendravimą su interneto draugais, atsakingos informacijos skleidimą. Tikimės, kad mokiniai naudosis internetu kultūringai ir atsakingai.

V. Siutilienė ir I. Jurevičienė apie mokykloje vykusį saugaus interneto renginį papasakojo savo „eTwinning“ projekto ,,DigitAbilities“ partneriams iš Italijos, Turkijos, Graikijos ir Rumunijos. Pasidalinta sukurta edukacine medžiaga ir skaitmeninių žaidimų nuorodomis.

Būkime saugūs!

Mokytojos Vaiva Siutilienė,  Ingrida Jurevičienė

2024 vasaris

EMOCINIO UGDYMO PAMOKĖLĖ

1–4 SPECIALIOJOJE KLASĖJE

Kas yra emocija? Tai pažintinis procesas, atspindintis žmogaus santykio su savimi ir kintančia aplinka išgyvenimą. Vasario 9 dieną pamokėlės 1–4 specialiojoje klasėje metu kalbėjome apie 6 pagrindines emocijas: liūdesį, laimę, pyktį, nuostabą, pasibjaurėjimą ir baimę. Vaikai dažniausiai sakė esą laimingi, o liūdi tik tada, kai pasiilgsta tėvelių. Užsiėmimo metu mokiniai iš kaladėlių kūrė savo emocijų draugus ir net sugalvojo jiems vardus.

Visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti sveikatos priežiūrą mokykloje, Viktorija Laganeckė

2024 vasaris

KAIP NATŪRALIAI STIPRINTI IMUNITETĄ

 

Kas gi geriausiai žino apie sveikatą ir jos stiprinimą, jei ne medicinos darbuotojai? Todėl į sveikos gyvensenos pamoką 1–4 specialiojoje klasėje atvyko mokyklos bendrosios praktikos slaugytoja Ingrida Stočkuvienė, kuri kartu su mokytoja Janina Maliauskiene vedė pamoką „Kaip galime natūraliai stiprinti imunitetą?“. Vaikai prisiminė, kokie vaisiai turi daugiausia vitaminų, kas yra vaisių karalius. Žaidėme žaidimą „Kas suvalgys citrinos skiltelę nesusiraukęs”, ragavome imbierą, nuo kurio visi raukėsi. Jis nėra skanus, bet gelbsti mus, kai sergame gripu, sloga ir padeda apsisaugoti nuo virusų. Visų mėgstamiausias vaisius – apelsinas, dar kitaip vadinamas geros nuotaikos vitaminu. Jis ne tik skanus, bet ir padeda imuninei sistemai. Kai priragaujame geros nuotaikos vitaminų – sėkminga diena garantuota!

Bendrosios praktikos slaugytoja Ingrida Stočkuvienė

Mokytoja Janina Maliauskienė

2024 vasaris

UGDOMOJI VEIKLA

,,ŠVARŪS DANTUKAI – SVEIKI DANTUKAI“

Vasario 7 dieną mokyklos bendrosios praktikos slaugytoja Ingrida Stočkuvienė pakvietė 1–4 lavinamosios klasės mokinius dalyvauti ugdomojoje veikloje ,,Švarūs dantukai – sveiki dantukai“. Šios veiklos tikslas – formuoti taisyklingus burnos higienos įpročius bei motyvuoti vaikus valyti dantis. I. Stočkuvienė vaikams papasakojo apie dantų priežiūrą, burnos higienos priemones, mokė taisyklingo dantukų valymo žingsnių. Mažieji sužinojo, kaip taisyklingai išskalauti burnytę, išsivalius dantukus, kad užtenka tik žirniuko dydžio dantų pastos, kuo sveiki dantukai skiriasi nuo nesveikų. Ugdytiniai aptarė ir pagrindines dantų gedimo priežastis, aiškinosi, kokį maistą reikėtų valgyti, kad dantukai būtų stiprūs ir sveiki. Susitikime su ugdytiniais dalyvavo ir dantų muliažas ,,Drakoniukas“, kuris vaikams suteikė daug teigiamų emocijų. Užsiėmimo metu jie galėjo praktiškai pritaikyti įgytas žinias – „Drakoniukui“ išvalyti dantis. Kiekvienas veikloje dalyvavęs mokinys gavo dovanų – spalvinimo užduočių knygelę ,,Asmens higiena“.

Plačiai šypsokimės ir džiaukimės sveikais dantukais!

Mokytoja Ingrida Jurevičienė

Bendrosios praktikos slaugytoja Ingrida Stočkuvienė

2024 vasaris

TAŠKUOJAM ŠIRDELES

 

Valentino dienos renginiai sutelkia visą mokyklos bendruomenę bendram tikslui – mylėti ir džiaugtis. Džiugu, kad šiemet į kūrybinių minčių generavimą įsijungė ir Kėdainių socialinio centro bendruomenė. Mokyklos edukacinėje-kūrybinėje erdvėje sausio 29 dieną įvairių klasių mokiniai noriai taškavo širdeles drauge su vadove Milda Verkauskiene ir kitais mokyklos svečiais. Stebina širdelių gaminimo technikos bei medžiagų įvairovė, dydis, formos... Džiaugiamės sukurtų darbų gausa, išradingumu, kūrybiškumu.

Širdelių taškavimas yra malonus, kūrybingas, emocionalus ir kartu užburiantis užsiėmimas. Užsiėmimo, kurį vadiname „Taškavimo technika”, metu taškuojame širdelę. Kartais net nereikia iš anksto žinoti, kaip atrodys sukurtas piešinys, svarbu atsipalaiduoti ir leisti sau širdelę auginti. Užsiėmimo metu išmokome ne tik kažką naujo ir gražaus, bet ir jaukiai praleidome pusdienį. O širdelės – puiki dovana Valentino dienos proga.

Bibliotekininkė Kristina Malevičienė

2024 vasaris

KAIP LAPUTĖ APSIGAVO

Sausio mėnesį mūsų mokyklos I–IV S klasių mokiniai mokyklos edukacinėje-kūrybinėje erdvėje klausėsi lietuvių pasakos „Kaip laputė apsigavo“. Spalvingą knygutę išleido leidykla „Dajalita“.

Tai linksma pasakėlė apie gudruolę lapę, kuri gyrėsi turinti visą maišą gudrybių, kaip apsiginti nuo piktų šunų. Tačiau, kai iš krūmų iššoko trys šunys ir medžiotojas, lapei gudrybės jau neberūpėjo.

Pribėgusi smėlio kalnelį, ji pasislėpė oloje. Būdama saugi laputė gyrė akeles, kojeles, auseles. Ausys išgirdo pavojingą šunų lojimą, akys pamatė priešą, o kojelės greitai nunešė į saugią vietą...

Bet uodega užrūstino lapę. Puošni uodega prisipažino, kad trukdė bėgti. Supyko laputė ir puošniąją uodegą iškišo iš olos. Griebė šunys lapę už uodegos ir ištraukė...

Pasakų popietės dalyviai susidomėję klausėsi pasakos. Dainavo dainelę apie lapę. Vėliau aptarė lapės veiksmus ir pasimokė gyvenimo išminties bei apžiūrėjo spaudinių parodą.

Bibliotekininkė Kristina Malevičienė

2024 sausis

Padėka_dalyvavimas pilietinėje iniciatyvoje_PERGALĖS ŠVIESA_page-0001.jpg

GRINDŲ RIEDULIO ŽAIDIMO TECHNIKOS TESTŲ ČEMPIONATAS

 

Sausio mėnesį mūsų mokykloje vyko asmeninis grindų riedulio žaidimo technikos testų čempionatas, kuriame varžėsi berniukai ir mergaitės. Dėl prizinių vietų vyko įnirtinga kova, nes, surinkus po lygiai taškų, reikėjo peržaisti net po keletą kartų. Mergaičių grupėje 1-ąją vietą iškovojo Austėja Ambrazaitė, 2-ąją – Dominyka Durulytė, 3-ąją – Dinara Kochanauskaitė. Berniukų grupėje čempionu tapo Marijus Mickūnas, antroje vietoje liko Matas Šulys, trečioje – Irmantas Ožalas.

Mokytojas Rytis Šležys

2024 sausis

KALĖDOS, KALĖDOS...

Kalėdos didele švente su eglutėmis, atvirukais, dovanomis, dekoracijomis, Kalėdų seneliu ir t. t. tapo tik XIX a. 1843 m. buvo sukurta pirmasis kalėdinis atvirukas. 1848 m. Anglijos karalienė Viktorija ir princas Albertas nusifotografavo prie Kalėdų eglutės, ši nuotrauka buvo išspausdinta laikraštyje ir nuo to laiko eglutės išpopuliarėjo visoje Anglijoje. 1862 m. sukurtas šiuolaikinis Kalėdų Senelio įvaizdis. 1882 m. išrastos elektrinės lemputės – girliandos. Kalėdų tradicijos pradėjo plisti po visą šalį, prie to ypač prisidėjo vaikiškos knygutės, kuriose buvo rašoma apie kalėdinių eglučių puošimą ir Kalėdų senelio dovanas. Kalėdos visame krikščioniškame pasaulyje siejamos su Jėzaus Kristaus gimimu, kuris atnešė žmonijai nuodėmių atleidimą ir amžiną gyvenimą, viltį ir meilę. Tai geroji naujiena, kurią verta švęsti ir skleisti kitiems. Dėl to mes ir švenčiame Kalėdas.

Šiandien ne visose šalyse Kalėdos švenčiamos gruodžio 25 d. Rusijos, Gruzijos, Ukrainos, Makedonijos, Serbijos, Etiopijos ortodoksai Kalėdas švenčia sausio 7, Armėnija – sausio 6 ir 19 dienomis.

Kad šv. Kalėdų laukimas būtų ypatingas vaikams, galima susigalvoti įvairių veiklų. Mokyklos bibliotekoje veikia kalėdinių atvirukų paroda. Labai gražūs darbeliai eksponuojami mokyklos kūrybinėje-edukacinėje erdvėje. Su meile juos pagamino Kėdainių socialinio centro bendruomenės nariai.

Gruodžio 18 dieną mūsų mokyklos 1–4 klasių pradinukus aplankė Lietuvos sporto universiteto Kėdainių „Aušros“ progimnazijos 1a ir 1e klasių mokiniai. Šventinę nuotaiką mokiniams sukūrė mokytojų  Janinos, Ingridos ir Gabrielės suorganizuotas kalėdinis rytmetys, kuriame vaikai drauge dainavo, šoko, deklamavo, žaidė žaidimus ir patyrė daug džiaugsmo.

Bibliotekininkė Kristina Malevičienė

2023 gruodis

DRAUGYSTĖ – JĖGA!

 

Lapkričio 29 dieną minima tarptautinė Draugo diena. Tai diena, kai galima apkabinti ir pasveikinti draugus, nudžiuginti geru žodžiu ir įsitikinti, kokie jie svarbūs.

Mokykloje ši diena prasidėjo bendruomenės narių pasveikinimu. Pamokose mokiniai kalbėjo apie draugystę, aptarė tikro draugo ir draugo, su kuriuo neverta draugauti, savybes, rašė komplimentus savo draugui, gamino draugystės širdeles, dalyvavo draugų fotosesijoje. Vyriausieji mokiniai susirinkusius Didžiojoje salėje supažindino su „Draugystės kodeksu“. Kiekvienoje klasėje slaptu balsavimu buvo išrinktas draugiškiausias mokinys. O jais tapo: Isolda (1–4 L), Akvilė (1–4 S), Viktorija (5–8 L), Smiltė (5–6 S), Marija (7 S), Rokas (8 S), Mantas (9–10 L), Erlandas (9–10 S), Santa (I–III L s), Irmantas (I–III s).

Mokytojos Daina Jonavičienė, Janina Dautartienė

2023 lapkritis

ŠALTOJO SEZONO PAVOJAI

5–8 lavinamosios klasės mokiniams vyko pamoka, kurios tikslas – suteikti  kuo daugiau informacijos apie peršalimo ligas, gripą, supažindinti mokinius, kaip nuo šių ligų apsisaugoti. Sužinoję gripo ir peršalimo ligų simptomus, galimas jų komplikacijas, vaikai įsitikino, kad efektyviausia gripo profilaktikos priemonė yra skiepai. Jie suprato, kad šilti skysčiai, citrina, medus, imbieras gali padėti įveikti peršalimą. Pamokos metu mokiniams priminta, kaip teisingai plauti rankas, teisingai užsidėti bei nusiimti medicininę kaukę.

Bendrosios praktikos slaugytoja Ingrida Stočkuvienė

2023 lapkritis

TOLERANCIJOS DIENA MOKYKLOJE

Lapkričio 16-ąją tradiciškai mokykloje pažymima Tolerancijos diena, kurios tikslas – atkreipti visuomenės dėmesį į žmonių įvairovę, skatinti draugiškumą, supratimą ir pagarbą bei atskleisti tos įvairovės privalumus. Tolerancija reiškia gebėjimą priimti ir gerbti žmones, kurių požiūriai, pomėgiai, išvaizda, kilmė, tikėjimas, šeimos sudėtis ir kiti dalykai skiriasi nuo mūsų. Šiais metais sukanka dvidešimt metų, kai Lietuvoje pradėta minėti Tarptautinė Tolerancijos diena. 2023 metų Tolerancijos dienos simbolis – žibintas. Rudenį mažiau šviesos, kurios reikia bet kuriai gyvai būtybei. Šviesa asocijuojasi su gėriu, taika, pozityvumu. Todėl šių metų simbolis skirtas nešti  šilumą, gerumą, pakantumą, kuris turi įveikti blogį.

Simbolinis Tolerancijos dienos žibintas sutelkė visą mokyklos bendruomenę bendram tikslui. Džiugu, kad šiemet į kūrybinių minčių generavimą įsijungė ir mokinių tėvai. Vyresniųjų klasių mokiniai noriai gamino žibintus namuose drauge su tėvais. Stebina žibintų gaminimo technikų bei medžiagų įvairovė, dydis, formos... Džiaugiamės sukurtų darbų gausa, tėvų išradingumu, kūrybiškumu.

8–10 specialiųjų, I–III socialinių įgūdžių ugdymo klasių  mokiniai  buvo pakviesti į mokyklos muziejų, kur vyko integruota pamoka „Kiekvienas nešam sielą lyg žibintą“ (mokytojos Dalia Kvederienė, Janina Dautartienė). Ugdytiniai stebėjo vaizdinę medžiagą, dokumentinius filmus „Čia mūsų namai“, „Raktas“, analizavo žodžio „tolerancija“ prasmę ir reikšmę, diskutavo, ar mokiniai pastebi, atkreipia dėmesį į žmonių tarpusavio santykius, tolerancijos / netolerancijos atvejus, situacijas, kalbėjosi apie žmonių tarpusavio santykius, kaip juos paveikia stereotipai ir kaip svarbu išsaugoti žmogiškąsias vertybes, pagarbą kitos tautybės, rasės, kultūros, religijos žmonėms, analizavo, kokias žiaurias pasekmes gali sukelti netolerancija, priešiškumas kitam bei kitokiam. Kiekvienas atliko praktines užduotis, dalyvavo žaidybinėse bei refleksijos veiklose.

Muziejuje po pamokų vyko rinkimai „Tolerantiškiausias mokykloje“. Juose aktyviai dalyvauti pakviesta visa mokyklos bendruomenė.

Lavinamųjų klasių mokiniai piešė, spalvino, aplikavo, gamino žibintus (mokytojos Asta Juškienė, Birutė Vansevičienė, Ingrida Jurevičienė). Būrelio „Valdorfo mokyklėlė“ mokinukai sukūrė aplikacijas, darė koliažus (logopedė Aušra Stoškienė). Socialinių įgūdžių ugdymo klasių mokiniai pagamino žibintus iš buitinių atliekų – stiklo, skardos, siūlų (mokytoja Janina Dautartienė).

Vyresniųjų klasių mokiniai įvairiomis technikomis kūrė Tolerancijos žibintus (mokytojos Dalia Kvederienė, Daina Jonavičienė, Jurgita Šulcienė), gamino žibintų maketus iš įvairių medžiagų (socialinė pedagogė Ligita Čepienė, auklėtojos Audra Bitvinskienė, Ilona Šidlauskienė, Ilona Pupkevičienė, Vida Rybačiauskienė, Rita Bagdonienė, Nijolė Stravinskienė). Visa mokyklos bendruomenė kūrė „Tolerancijos žibintų alėją“ su viltimi, kad kiekvienas iš mūsų savyje nešiojamės pakankamai šviesos ir šilumos, tik drąsiau dalinkimės su šalia esančiais...

Kūrybiniai darbeliai eksponuojami mokyklos I ir II aukšto koridoriaus erdvėse.

Šiemet supratome, jog visų pirma toleranciją ugdome savo širdyje, o tik vėliau namuose, mokykloje ir kitose socialinėse aplinkose, ir įsiminėme, jog tolerantiškas žmogus – tas, kuris visada pradeda nuo savęs ir skatina kitus...

Mokytoja Dalia Kvederienė

2023 lapkritis

RUDENĖLIO DOVANOS

Nors visi jau nekantriai laukiame žiemos ir pirmojo sniego, bet dar pasigrožėkime auksaspalviu rudenėliu. Mūsų mokyklos mokinius pradžiugino Lietuvos sporto universiteto Kėdainių ,,Aušros“ progimnazijos pirmų klasių mokiniai, kurie mums surengė parodėlę „Rudenėlio dovanos“. Maloniai kviečiame aplankyti mokyklos bibliotekos erdves ir pasigrožėti rudeniškai spalvingais jų darbeliais.

Bibliotekininkė Kristina Malevičienė

2023 lapkritis

VAIDUOKLIŲ ŠVENTĖ

Spalio 31-ąją JAV ir daugelis Europos šalių švenčia Heloviną. JAV šios šventės metu vaikai dėvi kostiumus ir, vaikščiodami po namus, prašo saldainių, o suaugusieji, taip pat persirengę kostiumais ir užsidėję kaukes, dalyvauja vakarėliuose.

Daug kas mano, kad Helovinas – amerikietiška tradicija, bet iš tiesų jo šaknys slypi Europos pagonių ritualuose. Šią šventę keltai, gyvenę dabartinėje Airijoje, Škotijoje ir Meno saloje, švęsdavo naktį iš spalio 31 d. į lapkričio 1 d. Vasara baigdavosi spalio 31 d., žiema prasidėdavo lapkričio 1 d., ir šventė žymėdavo derlingojo sezono pabaigą bei žiemos pradžią.

Vis labiau Helovinas populiarėja ir Lietuvoje. Spalio 26 dieną mūsų mokykloje vyko vaiduoklių šventė. Lauke vaikai grožėjosi moliūgais, o edukacinėje kūrybinėje erdvėje apžiūrėjo Helovino dienai skirtą mūsų mokyklos mokinių piešinių parodą ir linksminosi. Tai labai linksma šventė. Vaikai žaidė bei rinko įdomiausią kaukę. Visi gavo saldainių, o išradingiausieji – prizus.

Bibliotekininkė Kristina Malevičienė

2023 spalis

MOKYKLOS DVIRAČIŲ IR TRIRAČIŲ

SLALOMO ČEMPIONATAS

Spalio 26 d. mūsų mokykloje vyko dviračių ir triračių slalomo čempionatas. Jame dalyvavo specialiųjų ir lavinamųjų klasių mokiniai, kurie norėjo pasitikrinti savo važiavimo dviračiu ar triračiu įgūdžius slalomo rungtyse.

Čempionate mokiniai turėjo kuo tiksliau ir greičiau įveikti paruoštą slalomo trasą dviračiu ar triračiu. „Olifu“ triračiais varžėsi mažieji lavinamųjų ir specialiųjų klasių mokinukai, o dviračių valdymo įgūdžius puikiai demonstravo vyresnieji specialiųjų ir lavinamųjų klasių mokiniai Pasibaigus čempionatui, išaiškėjo greičiausi ir tiksliausi Kėdainių „Spindulio“ mokyklos dviratininkai. Skirtingų slalomo čempionato grupių nugalėtojai apdovanoti medaliais, saldžiais gardumynais bei dovanėlėmis.

Mokytojai Gintaras Čečkauskas, Rytis Šležys, Santa Vareikienė

2023 spalis

MINĖJOME PASAULINĘ PSICHIKOS SVEIKATOS DIENĄ

Spalio mėnesį minima Pasaulinė psichikos sveikatos diena, kuri mums primena, kokia svarbi  ne tik fizinė, bet ir psichinė sveikata. Ši diena leidžia stabtelti ir pasirūpinti savimi, savo emocine ir dvasine savijauta – tuo, ką dažnai pamirštame.

Psichologė Tamara šį mėnesį paskyrė temoms „Kaip aš jaučiuosi“ ir „Kas gali padėti“. Išleistas stendas, kuriame pateikta emocinės sveikatos problemų atpažinimo ir jos gerinimo medžiaga. Taip pat pagaminti ir išplatinti lankstinukai, informuojantys, kur reikia kreiptis, jei jautiesi emociškai blogai.

sv.stipr. mokykla.jfif
žalia šviesa.png

Vyr. slaugos administratorė Genė Brazauskienė

2023 spalis

KŪRYBINĖS EDUKACINĖS ERDVĖS ATIDARYMAS

Spalio 10 dieną mūsų mokykla pasipuošė vaikiškomis šypsenomis ir spalvotais balionais. Vyko kūrybinės edukacinės erdvės atidarymo šventė. Į popietę atvyko mokyklos direktorius Juozas Jančius, mokyklos bendruomenės atstovai bei 1–4 S, 5–6 S, 9–10 S, I–III L s klasių mokiniai ir mokytojai. Susirinkę mokyklos edukacinėje kūrybinėje erdvėje, visi klausėsi direktoriaus įžanginio žodžio, o vėliau mokyklos bibliotekininkė Kristina Malevičienė pristatė poetę, rašytoją, Kėdainių literatų sambūrio vadovę bei rajono fotografų draugijos narę Genę Sereikienę. Viešnia mokykloje atidarė fotografijos darbų parodą „Dermės: žmonių ir žiedų”. Genė Sereikiene pasakojo, kaip kilo mintis fotografuoti, kada išsipildė sena svajonė surengti fotografijos darbų parodą. Apžiūrėjome parodą. Susipažinome tik su dalimi jos nuotraukų. Tikimės, kad dar daug autorės fotografijų džiugins mokyklos bendruomenę.

Klausėmės ir naujausių poezijos posmų. Autorė įdomiai pristatė savo kūrybą bei bibliotekai padovanojo naujausią savo knygą. Ir ne tik  knygą, bet ir puikią dedikaciją joje. Taip pat viešnia pasveikino su naujos erdvės, kurioje ir eksponuojama jos paroda, atidarymu.

Bibliotekininkė Kristina Malevičienė

2023 spalis

ES PROGRAMAVIMO SAVAITĖ

„#CODEWEEK 2023“

MOKYKLOJE

Spalio 7–22 dienomis visoje Europoje paskelbta programavimo savaitė. Lietuvoje buvo užregistruota 219 programavimo renginių mokyklose ir kitose švietimo įstaigose.

ES programavimo savaitė yra visuomeninė iniciatyva, kuria skatinamas kūrybiškumas, problemų sprendimas ir bendradarbiavimas, pasitelkiant programavimą ir kitą technologinę veiklą. Šios iniciatyvos tikslas – populiarinti programavimą, parodyti, kaip žmonės gali įgyvendinti įvairias idėjas programuodami, įgyti programavimo įgūdžių.

Aktyviai į renginio veiklas įsitraukė ir mūsų mokyklos 1–10 lavinamųjų, I–III L socialinių įgūdžių ugdymo, 5–6 specialiųjų bei būrelio ,,Valdorfo mokyklėlė“ 5–8 L klasių mokiniai bei mokytojai Ingrida Jurevičienė, Birutė Vansevičienė, Asta Juškienė, Janina Dautartienė, Jurgita Šulcienė, Aušra Stoškienė. EU ,,Code Week“ užregistruotame renginyje ,,Piešiu ir atrandu“ veiklų metu mokiniai atliko kūrybines programavimo užduotis popieriuje. Dalyvaudami veikloje be kompiuterio ugdytiniai piešė paveikslėlius, naudodami ,,Pixel Art“ techniką. Iš pradžių buvo pateiktos užkoduotos piešinių lentelės, pagal kurias skaičiuodami ir spalvindami mažus kvadratėlius, vaikai kūrė grafinius paveikslėlius gamtos ir gyvūnų tema. Atlikdami kodavimo užduotis, mokiniai ugdė atidumą, loginį mąstymą, orientavimąsi popieriaus lape, mokėsi skaičiavimo bei spalvų pažinimo.

Prie tarptautinės programavimo ,,Code Week“ savaitės iniciatyvos prisijungė ir mokyklos IT mokytoja Vaiva Siutilienė. Susipažinusi su portale skelbiamais ištekliais ir apgalvojusi IT pamokų temas, mokytoja į programavimo veiklas įtraukė įvairaus amžiaus mokinius. 5–7 specialiųjų klasių mokiniai atliko užkoduotas užduotis – ieškojo pasislėpusių gyvūnų. Dirbdami su išmaniąja bitute – robotuku, mokėsi pažinti gyvūnus. Vyresnieji mokiniai, atlikdami veiklas kompiuteriu, lavino programavimo įgūdžius ,,Code.org“ svetainėje.

Pasibaigus renginiui, mokinių darbai pristatyti EU ,,Codeweek“ renginio puslapyje. Ugdytiniai ir mokytojai įvertinti dalyvio sertifikatais. Mokykloje surengta mokinių kūrybinių darbų paroda.

Mokytoja Ingrida Jurevičienė

2023 spalis

SPALIO 15-OJI – PASAULINĖ RANKŲ PLOVIMO DIENA

Visuomenės sveikatos specialistė Gražina Bičkienė ir bendrosios praktikos slaugytoja Ingrida Stočkuvienė 5–8 lavinamosios klasės mokiniams priminė, kokius virusus perduodame per rankas, kaip taisyklingai plauti rankas, kad išvengti ligų. Žaidėme žaidimą „Pagauk virusą”, kurio metu, nusiplovę rankas su muilu, UV žibintuvėlio pagalba žiūrėjome, ar neliko ant rankų pasislėpusių ligų sukėlėjų.
Einant vaikams pietauti, stebėjome, ar jie plauna rankas, ar taisyklingai moka jas plauti. Norime pasidžiaugti, kad nereikėjo priminti, ką reikia daryti prieš valgį. Šią pamoką vaikai išmoko puikiai.

Bendrosios praktikos slaugytoja Ingrida Stočkuvienė

2023 spalis

TARPTAUTINĖ ŠYPSENOS DIENA

Kiekvienais metais pirmą spalio mėnesio penktadienį pasaulyje yra minima Tarptautinė šypsenos diena. Spalio 6 d. mūsų mokykla taip pat prisijungė prie šios dienos paminėjimo. Mokiniai ir mokytojai buvo kviečiami būti linksmi, juokauti ir daug daug šypsotis. Juk šypsena yra draugiškumo ir nuoširdumo išraiška. Jau iš ryto mokiniai buvo „paženklinti“ šypsenų antspaudais, o mokytojams buvo užkabinti šypsenų medaliai. Kabinetų durys taip pat priminė, kad į klasę reikia įeiti su šypsena. Per pertraukas mokiniai ir mokytojai fotografavosi prisidėdami linksmas veido detales. Švęsdami šią dieną kalbėjome, kad per mažai šypsomės, juk reikėtų šypsenas dalinti vieni kitiems kasdien.

Mokytoja Janina Maliauskienė

2023 spalis

ŠILTAS ,,AČIŪ JUMS, MOKYTOJAU!“

Ankstyvą spalio 5-osios rytą mūsų mokyklos mokiniai, padedami muzikės Ramunės, šokių mokytojos Ilonos, darbo tarybos, paruošė nuoširdžią staigmeną – muzikinį sveikinimą savo mokytojams.

Jau prie mokyklos durų mokytojų laukė patiestas raudonas kilimas, karšta kava, arbata, spalvingi balionai, gražūs sveikinimo žodeliai, pieštos ir gyvos gėlės...

Didžiojoje salėje ant scenos savo mokytojų jau laukė mūsų mokyklos dainorėliai, kurie, akompanuojant mokytojai Ramunei, dovanojo dvi dainas: M. Strazdės  „Ruduo“, A. Noviko  ,,Kelias į mokyklą“. O „diriguojant“ šokių mokytojai Ilonai, mūsų šokėjėliai ne tik dovanojo du šokius, bet ir pakvietė savo mokytojus šokti.

Kartu dainavo, šoko ir mūsų mokyklos vadovai, todėl konstatuojame, – gavome dovanų puikias bendrystės akimirkas...

Mokytojai mūsų, ačiū! Ir toliau būkit mums šviesa, švieskite saule!

Mokytoja Ramunė Jurkienė

2023 spalis

KOLEKCIONUOTI VISADA ĮDOMU

Rugsėjo 20 dienos popietę 1–4 S, 5–6 S, 9–10 S, I–III L s klasių mokiniai ir mokytojai susirinko mokyklos bibliotekoje susitikti su kolekcioniere Vida Šlikiene. Susipažinome su dalimi jos kolekcijos, klausėmės kolekcionierės pasakojimų, kaip kilo mintis pradėti kolekcionuoti būtent batus. Sužinojome, kiek laiko jai prireikė surinkti esamą kolekciją, kad viešnia turi jau daugiau nei 400 batų porų. Vidos Šlikienės tikslas – surinkus daugiau kaip 2000 porų batų, įkurti Kėdainiuose batų muziejų. Visi su dideliu smalsumu apžiūrinėjome batus: nuo mažiausių lėlės batelių iki krištolinių batų. Susitikimo metu buvo pristatytos mūsų bibliotekoje kurį laiką eksponuojamos vazelės, kurias taip pat kolekcionuoja Vida Šlikienė. Viešnia padovanojo mūsų mokyklos bibliotekai savo kolekcijoje turimų mažų knygelių. Maloniai kviečiame jas paskaitinėti.

Mokyklos bibliotekininkė Kristina Malevičienė

2023 rugsėjis

 

TARPTAUTINIS PROJEKTAS

„#BEACTIVE – JUDĖK ŠOKIO RITMU 2023” – KĖDAINIŲ ,,SPINDULIO“ MOKYKLOJE

Saulėtą rugsėjo 26 dieną mūsų mokykloje vyko jau tradiciniu tapęs projektas, propaguojantis sportą ir fizinį aktyvumą Europoje „#BEACTIVE – JUDĖK ŠOKIO RITMU 2023”.

Mokyklos kiemelyje skambant nuotaikingai muzikai, mokytojai ir mokiniai entuziastingai atliko ritminę muzikinę pramankštą, įtvirtino šokio žingsnius, aktyviai mokėsi pagrindinių valso žingsnių linijose.

Pabaigoje šokome kompoziciją „Rudeninis valsas“. Ir tai mums dovanojo daug puikių emocijų!

Šios šokio šventės organizatorė ir vedėja – Ilona Medelinskienė. Projektą padėjo įgyvendinti mokytojai Gytis Sarapas ir Ramunė Jurkienė.

Akt. mokykla [1024x768].png
sv.stipr. mokykla.jfif

Mokytoja Ramunė Jurkienė

2023 rugsėjis

bottom of page