top of page

MOKYKLOS PASIEKIMAI 

UGDYMO PASIEKIMAI

 

2022–2023 mokslo metų pradžioje mokėsi 89 mokiniai, ugdymo proceso pabaigoje – 88.

Pradinio ugdymo individualizuotą programą baigė – 5, pagrindinio ugdymo individualizuotą programą – 13, socialinių įgūdžių ugdymo programą – 2 mokiniai. Į aukštesnes klases perkelti 67 mokiniai.

Pradinių specialiųjų ir visų lavinamųjų klasių mokinių pažangos ir pasiekimų įvertinimas:

„p. p.“ (padarė pažangą) – 18 mokinių;

„įsk.“ (įskaityta) – 27 mokiniai.

5–10 specialiųjų klasių mokinių pasiekimai vertinti 10 balų sistema. Šių klasių mokinių pažymių vidurkis – 7,7.

NEFORMALIOJO ŠVIETIMO PASIEKIMAI

 

2022–2023 m. m. neformaliojo švietimo veikloms mokykla panaudojo 22 pagal ugdymo planą skirtas valandas, kurios klasėms paskirstytos, atsižvelgiant į mokinių ugdymosi poreikius, mokinių ir tėvų (globėjų) pageidavimus, mokyklos tradicijas, veiklos tikslingumą, turimas mokinio krepšelio lėšas. Neformaliojo švietimo valandos buvo skirtos:

• fizinio aktyvumo, sporto ir sveikatos ugdymui,

• meninėms-kūrybinėms veikloms,

• informacinėms technologijoms.

Mokykloje veikė 9 būreliai, kurių veikloje dalyvavo 76 mokiniai, t. y. 84 % besimokančių mokykloje. Populiariausi mokinių tarpe buvo teatrinės raiškos būrelis „Mažasis teatras“, šokio studija „Šėlsmas“, fizinio aktyvumo būrelis „Vikruolis“. 45 mokiniai lankė sporto ir sveikatą stiprinančių būrelių („Vikruolis“, „Olimpas“, „Sveikas judesys“) užsiėmimus, 28 mokiniai noriai ir aktyviai dalyvavo teatrinės raiškos būrelyje, 24 mokiniai lankė šokio būrelį.

Ryškiausi neformaliojo švietimo pasiekimai:

 ,,Mažojo teatro“ aktoriai sukūrė 2 spektaklius: „Pingvinų kelionė po pasaulį“ ir „Coliukė“. Spektakliai buvo rodomi tarptautiniame festivalyje „Kai tu šalia“, kurį rengė Pasvalio „Riešuto“ mokykla, konferencijoje-festivalyje „Saulės vaikai“ Smalininkuose, Kačerginės vaikų reabilitacijos skyriuje „Žibutė“, tarptautinio „Erasmus+“ projekto „SERyškiausi neformaliojo švietimo pasiekimai:Ndata“ partneriams iš Turkijos, Portugalijos, Serbijos, Latvijos, Rumunijos, tarptautinio „Erasmus+“ projekto „Together, Stronger“ partneriams iš Turkijos, Portugalijos, Šiaurės Makedonijos, Rumunijos, Kėdainių mokyklų-darželių „Obelėlė“, „Dobiliukas“ mažyliams, mokyklos svečiams iš Latvijos ir Raseinių, mokyklos bendruomenei tautiškumo ir etninės kultūros savaitės „Su Lietuva širdy...“ metu ir šventėje „Dar pabūkim kartu“.

Sporto būrelių „Vikruolis“ ir „Olimpas“ moksleiviai savo įgūdžius demonstravo Lietuvos specialiosios olimpiados grindų riedulio testų čempionate, žymios negalios krepšinio testų čempionate ir dėlionių konkurse. Šiais mokslo metais Lietuvos SO komandinėse futbolo varžybose dalyvavo po dvi mokyklos berniukų ir mergaičių komandas ir laimėjo prizines vietas. Du mokyklos vaikinai pateko į Lietuvos SO futbolo rinktinę, kuri dalyvavo Pasaulio vasaros olimpinėse varžybose, vykusiose Vokietijoje. Dvi mokinės su Lietuvos SO futbolo rinktine dalyvavo Geterborge (Švedija) vykusiame pasaulio jaunimo specialiosios olimpiados turnyre. Mokyklos komanda dalyvavo įtraukiojo krepšinio šventėje su Prienų „LABAS GAS“ komandos žaidėjais.

Šokių būrelį „Šėlsmas“ lankantys mokiniai dalyvavo tarptautiniame projekte „BEACTIVE 2022“, tarptautiniame menų projekte „Šokio virusas“. Mokinių paruoštos šokių kompozicijos pristatytos  tarptautinio „Erasmus+“ projekto „Together, Stronger“ partneriams, mokyklos bendruomenei šventėje „Dar pabūkim kartu“. 

Būrelio „Kompiuterio šalis“ nariai susipažino su informacinių technologijų įrankiais, kurių nėra mokomasi per IT dalyko pamokas („Wordclouds“, „Make-a-code“, „Weaversilk“, „GCompris“), taip pat gilino žinias ir tęsė darbą su „Word“, „PowerPoint“, „Paint“ programomis. Vyresniųjų klasių mokiniai domėjosi „Canva“ programos galimybėmis: kūrė įvairius atvirukus, sveikinimus, padėkas, kvietimus, nuotraukų koliažus, vizitines korteles, dovanų kuponus. Kūrė savo kambario interjerą su „Planner5“. Įgytas žinias būrelyje mokiniai galėjo taikyti ir kitų dalykų pamokose (piešti piešinius, kurti proginius atvirukus, naudotis internetiniais vertėjais, užsisakyti autobuso, traukinio bilietą), taip pat sukurtas nuotraukas, atvirukus skelbti savo „Facebook“ paskyroje. Būrelio veikla koncentruota į vaikų asmens duomenų apsaugą interneto erdvėje – socialiniuose tinkluose, interneto svetainėse. Mokiniai ugdėsi gebėjimą nustatyti saugumo parametrus asmeninėms paskyroms, e. paštui, virtualioms pokalbių aplinkoms.

Medžio darbų būrelio „Meistras“ užsiėmimuose sukurti rankdarbiai demonstruoti Vilniaus Mokytojų namuose vykusioje parodoje-mugėje „Angelų vaikai – su meile jums“.

bottom of page