top of page

PASLAUGOS 

Logopedės
Rita Kairienė
Aušra Stoškienė

- Teikia logopedinę pagalbą vaikams, turintiems kalbėjimo ir kalbos sutrikimų.

- Konsultuoja vaikų, turinčių kalbos sutrikimų, tėvus.

- Vykdo informacijos apie kalbos ugdymo  sklaidą.

Rita Kairienė
Rita 1.jpg

Darbo laikas

Pirmadienis  8.00−18.00 

Pietų pertrauka 12.05−12.35

Antradienis  8.00−18.00

Pietų pertrauka 11.30−12.00

Trečiadienis 12.55−18.00

Pietų pertrauka 12.25−12.55

Ketvirtadienis   8.00−18.00

Pietų pertrauka 11.20−11.50

Penktadienis 10.50–12.15

Aušra Stoškienė
tinklapiui_Aušra.jpg

Darbo laikas

Pirmadienis   8.00−17.50

Pietų pertrauka 11.55−12.25

Antradienis  8.00−11.30

                   12.50–18.10

Pietų pertrauka 11.30−12.00

Trečiadienis 8.00−11.30

                 12.50–18.10

Pietų pertrauka 11.30−12.00

Ketvirtadienis  8.00–17.20

Pietų pertrauka 11.30−12.00

Penktadienis 10.25–11.25

Surdopedagogė  
Janina Dautartienė

Teikia surdopedagogo pagalbą vaikams, turintiems klausos sutrikimų 

Socialinė pedagogė
Ligita Čepienė
Ligita [1024x768].jpg

- Padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais vaikams kylančiais sunkumais, vykdo mokymosi motyvacijos, lankomumo, užimtumo, emocinių ir elgesio bei kitų problemų sprendimo prevencines programas.

- Bendradarbiauja su mokyklos mokytojais, auklėtojais, kitais specialistais, įstaigos administracija sprendžiant vaikų socialines-pedagogines problemas, ieškant efektyvių pagalbos būdų.

- Kartu su įstaigos personalu, visuomeninėmis organizacijomis ir socialiniais partneriais iš kitų institucijų atlieka šviečiamąjį-informacinį darbą, atstovauja ir gina vaikų teises švietimo įstaigoje, teisėsaugos ir kitose institucijose.

Darbo laikas

Pirmadienis 8.30−16.30

Pietų pertrauka 12.00−12.30

Antradienis 8.00−16.15

Pietų pertrauka 12.00−12.30

Trečiadienis 8.00−16.15

Pietų pertrauka 12.00−12.30

Ketvirtadienis 8.00−16.30

Pietų pertrauka 12.00−12.30

Penktadienis 8.00−13.00

 

Psichologė asistentė
Rita Žemgulienė
- Šviečia mokyklos bendruomenę ir tėvus mokinių bendravimo, adaptacijos mokykloje problemų sprendimo, psichologinių problemų įveikimo ir kt. klausimais.
- Veda individualius ir grupinius užsiėmimus bei atlieka tyrimus.
- Rengia ir įgyvendina prevencines programas, projektus.

Darbo laikas

Pirmadienis 8.00–16.40

Pietų pertrauka 12.00−12.30

Antradienis 15.10−18.10

Trečiadienis 14.15−18.15

Ketvirtadienis 15.10−18.10

Penktadienis 8.00−13.00

Mokyklos sveikatos priežiūros skyrius

Darbo laikas

Pirmadienis 8.00−20.30         Pietų pertrauka 12.00−12.30

Antradienis 7.30−15.30         Pietų pertrauka 11.30−12.00

Trečiadienis 13.00−20.30         Pietų pertrauka 17.00−17.30

Ketvirtadienis 7.30−15.30       Pietų pertrauka 11.30−12.00

Penktadienis 8.00−12.00
Vyr. slaugos administratorė
Genė Brazauskienė

   Veikla mokykloje vykdoma pagal turimą įstaigos asmens sveikatos priežiūros licenciją, suteikiančią teisę užsiimti asmens sveikatos priežiūros veikla ir teikti antrinės ambulatorinės sveikatos priežiūros paslaugas.

      Mokyklos sveikatos priežiūros skyrius savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Seimo ir Vyriausybės nutarimais. Sveikatos apsaugos ministerijos, Kėdainių rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro nuostatais, biuro direktoriaus įsakymais, mokyklos darbo tvarkos taisyklėmis ir darbuotojų pareigybių aprašymais.

      Tikslas: sudaryti sąlygas moksleivių sveikatai išsaugoti ir stiprinti, įgyvendinti priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika.

 

 

                            Mokykla priklauso sveikatą stiprinančių mokyklų tinklui.

 

 

  Masažas – tai viena seniausių ir efektyviausių priemonių, naudojamų sveikatai puoselėti, jis gerina raumenų tonusą, sąnarių judrumą, kraujo apytaką, suteikia energijos ir stiprina dvasinę pusiausvyrą.

Hidroterapija

 

Vandens procedūros ne tik grūdina organizmą, bet ir ramina centrinę nervų sistemą, palankiai veikia širdies ir kraujagyslių darbą, pagerina raumenų ir sąnarių būklę.

Relaksacija

 

Tai valingas arba nevalingas organizmo gebėjimas atpalaiduoti raumenis, pašalinti kūno įtampą ir gebėjimas pašalinti psichologinę bei dvasinę įtampą, nusiraminti, patekti į ramybės būseną.

Aktyvi fizinė veikla treniruoklių klasėje

 

Fiziniai pratimai yra vienas iš būtinų dienos režimo komponentų. Aktyvus vaikų poilsis, judri ir įdomi veikla mažina psichinį nuovargį, didina ir palaiko darbingumą, gerina vaiko fizinę būklę.  Judria veikla siekiama suaktyvinti vaikus, pakreipti tinkama linkme jų darbo ir poilsio režimą, užtikrinti protinės veiklos pusiausvyrą, stiprinti sveikatą, fizinį pajėgumą ir darbingumą.

Gydomojo fizinio ugdymo mokytoja
Santa Vareikienė

- Veda gydomosios kūno kultūros pamokas ir individualias pratybas.

- Teikia konsultacijas gydomosios kūno kultūros klausimais.

- Vykdo informacijos sklaidą judėjimo sutrikimų korekcijos klausimais.

Santa.png
Visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti sveikatos priežiūrą mokykloje
Viktorija Laganeckė 

- Organizuoja mokinių sveikatos stiprinimo priemonių ir mokyklos aplinkos sveikatinimo priemonių įgyvendinimą.

- Teikia siūlymus dėl mokinių sveikatos stiprinimo ir mokyklos aplinkos sveikatinimo priemonių įtraukimo į mokyklos strateginius veiklos planus.

- Suveda mokinių sveikatos būklės duomenis į vaikų sveikatos stebėsenos informacinę sistemą.

Biblioteka

Iš mano rankų – į pasaką.

Iš mano rankų – į žinių šalį.

Aš kuriu žmogų ir atiduodu jį

gyvenimui...

Kristina [1600x1200].jpg

Viliojame pasakų, eilėraščių, nuostabių istorijų vaikams knygelėmis, informaciniais ir periodiniais leidiniais. Mokytojus aprūpiname metodinėmis ir mokymo priemonėmis.

Fondą sudaro 6 000 leidinių.

Biblioteka sulaukia 150 skaitytojų.

Per metus apsilanko 2 000 vartotojų.

Naudojamės erdvia skaityklos patalpa, kompiuteriu, internetu, spausdintuvu, TV, DVD grotuvu.

Organizuojame edukacines veiklas, popietes, valandėles, integruotas pamokas, parodas. Pažymime svarbius valstybės ir visuomenės gyvenimo įvykius, žymių žmonių gyvenimo ir kūrybos datas.

Skelbiamės mokyklos interneto svetainėje, skelbimų lentose ir stenduose.

Bibliotekos darbo laikas:   Pirmadienis  10.00–15.00    

                                        Antradienis     9.00–14.00    

                                        Trečiadienis    9.00–14.00    

                                        Ketvirtadienis 9.00–14.00   

                                          

 

Bibliotekininkė Kristina Malevičienė

Mokinių pavėžėjimo maršrutų schemos
bottom of page