top of page

TRADICIJOS 

Be tokių švenčių, kaip Mokslo ir žinių diena, Mokytojų diena, Mokyklos gimtadienis, Paskutinio skambučio šventė, kurias švenčia daugelis mokyklų, mūsų mokykla turi savitų švenčių.

Gražia tradicija tapo Žmonių su negalia dienos minėjimas. Pirmomis gruodžio mėnesio dienomis mokiniai, parengę nuotaikingą vaidinimą, į šventę pakviečia savo artimuosius, draugus.

Visų labai laukiami kalėdiniai renginiai kasmet į vieną būrį sukviečia pedagogus, mokinius ir jų tėvelius. 

Mokyklos auklėtiniai ir mokytojai kasmet dalyvauja Vilniuje vykstančioje mugėje-parodoje ,,Angelų vaikai – su meile Jums". Mokykla eksponuoja vaikų rankomis pagamintus molio dirbinius, spalvingais raštais siuvinėtus tekstilės darbelius, medinius žaislus, namų apyvokos bei kitus akims ir sielai malonius daiktus.

Kiekvieną vasarį visa mokyklos bendruomenė susirenka į linksmą ir triukšmingą Užgavėnių šventę. Persirengėliai – mokiniai bei mokyklos darbuotojai – dainomis, šokiais, juokais ir išdaigomis palydi besitraukiančią žiemą, žadina iš miego pavasarį.

Gegužės mėnesį mokykloje vyksta padėkos šventė. Tai renginys, kai mokiniai savo daineles, gražiausius posmus, šokius skiria savo mamytėms, tėveliams, globėjams, mokyklos darbuotojams.

Kiekvienų mokslo metų pabaigoje pradinių klasių mokytojos organizuoja atvirų durų dieną. Į ją kviečiami mokinių tėveliai, seneliai, bendradarbiaujančių rajono mokyklų ir darželių pedagogai, ugdytiniai ir jų tėvai.

Mokyklos darbuotojų kolektyvas taip pat turi tradicijas – sveikina kolegas jubiliejinių gimtadienių proga, organizuoja mokslo metų užbaigimo šventę, vyksta į bendras ekskursijas, parodas, koncertus.
 

bottom of page