top of page

„ETWINNING" PROJEKTAI

TARPTAUTINIS „ETWINNING“ PROJEKTAS „DIGITABILITIES“.

SKAITMENINIŲ ĮGŪDŽIŲ TOBULINIMAS

 

Projekto kūrėjai: M. Curatolo (Italija) ir H. Bardakci (Turkija)

 

Projekto dalyviai: 5–6 S klasės mokiniai

Projekto trukmė: 2023 lapkritis – 2024 gegužė

Projekto partneriai: Vaiva Siutilienė ir Ingrida Jurevičienė (Kėdainių „Spindulio“ mokykla, Lietuva), A. Panagiotou, E. Balafa (Graikija), H. Kaya, H. Demirbas, A. Tatoglu, M. Ilterim (Turkija), P. Tegla (Rumunija).

Projekto tikslas – gyvenimo įgūdžių ugdymas, naudojant IKT įrankius ir programėles.

 

Projekto eiga:

Beveik visus mokslo metus trukęs tarptautinis „eTwinning“ projektas įdomiai ir inovatyviai veiklai subūrė 11 skirtingo amžiaus mokinių komandų iš Italijos, Turkijos, Graikijos, Rumunijos ir Lietuvos. Pagrindinė projekto idėja – motyvuoti ir paskatinti specialiųjų poreikių turinčius mokinius (studentus su Dauno sindromu, turinčius autizmo spektro bei pažinimo sutrikimų) naudoti technologijas kaip sąjungininką savo potencialui išlaisvinti ir gebėjimams stiprinti. Siekiant išvengti socialinės izoliacijos, ypač specialiųjų poreikių turinčių mokinių, būtina užtikrinti vienodą prieigą prie technologijų.

Pradėdami vykdyti projektą, pirmiausia susipažinome vieni su kitais, parengėme mokinių bei mokyklos pristatymus, aptarėme saugaus elgesio internete taisykles. Mokiniai, atlikdami praktines užduotis, naudojo įvairias skaitmenines mokomąsias programas bei edukacinius žaidimus. Viso projekto veiklas sėkmingai integravau į ugdymo procesą. Atsiradusios naujos veiklos integraciniais ryšiais siejosi su mokomosiomis veiklomis. Informacinių technologijų pamokose pasitelkę:

•      www.canva.com mokiniai kūrė kalėdinius sveikinimus projekto draugams, kuriuose linkėjimus rašė draugų gimtąja kalba, vertimą atlikę https://translate.google.com. Atvirukus puošė skirtingais elementais, tarpusavyje derino šriftą;

•      https://ziburelis.lt/ atliko nuotaikingas užduotis, tokias kaip „Bitės žodžiai“, „Garsų skyrimas“, kurios skatino vaikų skaitymo ir rašymo motyvaciją, dėmesingumą, atmintį, turtino žodyną;

•      https://wordwall.com programėles lavino komunikacinius gebėjimus: ugdė pirminius skaitymo ir rašymo įgūdžius. Žaismingos užduotys padėjo vaikams greičiau įsiminti raides, skatino mokinių skaitymo ir rašymo motyvaciją, lavino kalbos klausą, dėmesingumą, atmintį;

•      https://gcompris.net/index-lt.html mokomuosius ir lavinamuosius žaidimus, kurie leido įdomiai mokytis skaityti, rašyti, skaičiuoti, pažinti gamtos dėsnius, spręsti galvosūkius, lavinti atmintį, išmokti naudotis kompiuteriu ir t. t.;

•      www.abcya.com „Dress for the weather“ tobulino socialinius ir savitarnos įgūdžius. Žinias taikė, stebėdami besikeičiančius savaičių orus, savarankiškai pasirinkdami, apsirengdami tinkamus drabužius. Dirbdami grupėse lavino bendravimo įgūdžius.

„Kompiuterio šalis“ būrelio metu mokiniai minėjo:

•      Švietimo dieną, lavindami meninius gebėjimus, kūrė piešinius, aptarinėjo ir aiškinosi, kas jiems yra švietimas;

•      Saugaus interneto dieną, atlikdami interaktyvias užduotis, įtvirtino saugaus elgesio internete taisykles, žingsnius;

•      Dauno sindromo dieną geltonai ir mėlynai spalvino savo delniukus ir jų atspaudus perkėlė ant popieriaus. Vėliau mokėsi fotografuoti ir kartu su mokytoja patalpino į www.canva.com plakatą, taip kartu su kitų šalių mokiniais išreikšdami palaikymą ir toleranciją.

•      Pasaulinę autizmo supratimo dieną kalbėjome apie žmones, esančius šalia mūsų, primindami sau ir kitiems, kad mes priimame, suprantame ir draugaujame su visais. Kurdami darbus su begalybės simboliu, lavinome meninius, kūrybinius gebėjimus.

Taip pat mokiniai mokėsi atpažinti ir skirti žmonių emocijas bei įvardinti, ką jaučia. Tai yra viena iš sudėtingiausių sričių specialiųjų poreikių vaikams.

Mokiniai, dalyvaudami skirtingose skaitmeninėse veiklose, turėjo galimybę rinktis skirtingus skaitmeninius įrankius (kompiuteris, išmani lenta, telefonas). Įvairios užduotys, skirtingi mokymosi metodai ugdymą darė daug patrauklesnį.

Projekto rezultatas: dalyvaudami projekte, mokiniai išbandė įdomias ir prasmingas kalbos ir bendravimo, matematikos bei gyvenimo įgūdžių ugdymo veiklas, pagerino IKT raštingumą. Projekto metu jie susirado daug draugų iš kitų šalių, mokėsi vieni iš kitų, kūrybiškai dirbo, vertino savo ir kitų darbus. Šio projekto veiklos buvo pristatomos „TwinSpace“ bei socialinio tinklo „Facebook“ projekto puslapiuose, mokyklų interneto svetainėse. Mokytojai, siekdami kokybės, su projekto partneriais virtualioje erdvėje dalijosi gerąja patirtimi, idėjomis, mintimis, bendravo bei bendradarbiavo tarpusavyje, stengėsi įnešti savo indėlį į projektą, įgyti naujos patirties, išbandyti vieni kitų idėjas. Projekto metu sukurti produktai – e. knygos, virtualus kalendorius, bukletas, el. žurnalas, plakatai, virtuali mokinių kūrybinių darbų paroda https://online.fliphtml5.com/bvuya/ugfc/

 

Mokytoja Vaiva Siutilienė

2024 birželis

SKAITMENINIŲ GEBĖJIMŲ UGDYMAS TARPTAUTINIAME

„ETWINNING“ PROJEKTE „DIGITABILITIES“

 

Projekto kūrėjai: M. Curatolo (Italija) ir H. Bardakci (Turkija)

 

Projekto dalyviai: 1–4 lavinamosios klasės mokiniai

Projekto trukmė: 2023 lapkritis – 2024 gegužė

Projekto partneriai: Ingrida Jurevičienė ir Vaiva Siutilienė (Kėdainių „Spindulio“ mokykla, Lietuva), A. Panagiotou, E. Balafa (Graikija), H. Kaya, H. Demirbas, A. Tatoglu, M. Ilterim (Turkija), P. Tegla (Rumunija).

Projekto tikslas – ugdyti specialiųjų poreikių mokinių kalbos ir bendravimo, matematikos bei gyvenimo įgūdžius, taikant skaitmenines technologijas.

 

Projekto eiga:

Beveik visus mokslo metus trukęs tarptautinis „eTwinning“ projektas įdomiai ir inovatyviai veiklai subūrė 11 skirtingo amžiaus mokinių komandų iš Italijos, Turkijos, Graikijos, Rumunijos ir Lietuvos. Pagrindinė projekto idėja – mokinių su specialiaisiais poreikiais įtraukimas į kūrybines kalbos ir bendravimo, matematikos bei gyvenimo įgūdžių ugdymo veiklas, pasitelkiant skaitmenines technologijas.

Pradėdami vykdyti projektą, pirmiausia susipažinome vieni su kitais, parengėme mokinių bei mokyklos pristatymus, aptarėme saugaus elgesio internete taisykles. Ugdytiniai, atlikdami praktines užduotis, naudojo įvairias skaitmenines mokomąsias programas bei edukacinius žaidimus. Viso projekto veiklas sėkmingai integravau į ugdymo procesą. Atsiradusios naujos veiklos integraciniais ryšiais siejosi su mokomosiomis veiklomis:

Orientacine. Mokiniai atliko žaidybines skaitmenines edukacines skaičiavimo 10 ribose užduotis: „Birthday candle counting”, „Counting fish”, „Domino“, „How many did you see?“, „Count things“. Šios grafinės, animuotos, įgarsintos matematikos veiklos skatino įsiminti skaičių seką, skaičiavimą ir skaitmenų derinimą. Mokiniai lavino skaičiavimo, dėmesio ir atminties įgūdžius.

Pažintine. Patobulinti socialiniai ir savitarnos įgūdžiai. Vaikai atliko edukacines programos „TinyTap“ užduotis: „Sveikas ir nesveikas maistas“, „Ką valgyti sveika?“. Jie mokėsi pažinti daržoves bei vaisius, vertino jų savybes ir naudingumą organizmui, sužinojo, kaip kultūringai valgyti, taisyklingai naudotis stalo įrankiais ir kt.

Komunikacine. Mokiniai atliko nuotaikingas ir įdomias lavinamąsias programos ,,Žiburėlis“ užduotis: „Paveikslėlių ir žodžių dėlionė“, „Kryžiažodžiai“, „L – R garsų skyrimas“, „Žodžių sudarymas iš skiemenų“, kurios skatino mąstyti, vertinti, lavino dėmesį ir atmintį, plėtojo ugdytinių  kalbą ir žodyną. Programėlėje „Kalbos ugdymas“ stebėdami paveikslėlius, vaikai mokėsi sudaryti sakinius, analizavo ir aptarė socialines istorijas. Dirbdami grupelėmis, tobulino bendravimo įgūdžius.

IKT. Virtualioje erdvėje atlikdami edukacines užduotis „Saugaus interneto“ dienai paminėti, mokiniai žaidė žaidimus, dėliojo dėliones, kūrė žodžių debesis, avatarus, dalyvavo viktorinoje ,,Quizizz“. Šioje veikloje jie patobulino skaitmeninį raštingumą.

Menine. Kurdami projekto draugams kalėdinius sveikinimo atvirukus bei piešinius ir darbelius Tarptautinėms švietimo, Dauno sindromo, autizmo supratimo, saugaus interneto dienoms paminėti, vaikai plėtojo meninį suvokimą, lavino estetinį skonį, kūrybiškumą, tobulino spalvų derinimo tarpusavyje įgūdžius. 

Kiekvieną kartą dalyvaudami skaitmeninėse veiklose, mokiniai naudojo skirtingus IT įrankius, programas bei priemones: kompiuterį, planšetes, interaktyvią lentą. Užduočių ir taikytų metodų įvairovė ugdymą darė patrauklų ir įdomų. Projekto metu mokiniai patobulino komunikavimo, pažinimo, skaitmeninę, kūrybingumo, kultūrinę, socialinę ir emocinę kompetencijas.

 

Projekto rezultatas: dalyvaudami projekte, ugdytiniai išbandė įdomias ir prasmingas kalbos ir bendravimo, matematikos bei gyvenimo įgūdžių ugdymo veiklas, pagerino IKT raštingumą. Projekto metu pažinome daug draugų iš kitų šalių, mokėmės vieni iš kitų, kūrybiškai dirbome, vertinome savo ir kitų darbus. Šio projekto veiklos buvo pristatomos „TwinSpace“ bei projekto „Facebook“ socialinio tinklo puslapiuose, mokyklų interneto svetainėse. Projekto metu suskurti produktai – e. knygos, virtualus kalendorius, bukletas, el. žurnalas, plakatai, virtuali mokinių kūrybinių darbų paroda. https://online.fliphtml5.com/bvuya/ugfc/

 

Mokytoja Ingrida Jurevičienė

2024 gegužė

MOKOMĖS DRAUGE TARPTAUTINIAME PROJEKTE

„SPECIAL CHILDREN ARE LEARNING ETWINNING PROJECT“

 

Projekto kūrėjai: Melek Ergoz (Turkija) ir Papadopoulou Kyriaki (Graikija)

 

Projekto dalyviai: 1–4 lavinamosios klasės mokiniai

Projekto trukmė: 2023-10-01–2024-03-01

Projekto partneriai: Ingrida Jurevičienė (Kėdainių „Spindulio“ mokykla, Lietuva), Melpomeni Triantafyllou,  Argyro Tsitoura (Graikija), Niuraj Taskin, Ebru Erdoğan, Kübra Vural, Nagihan ÜN, Fatma Çelik, Suzan Keleş (Turkija), Ionita Iuliana (Rumunija).

Projekto tikslas – ugdyti specialiųjų poreikių mokinių socialinius-emocinius įgūdžius bei kūrybinius gebėjimus praktinėse veiklose.

 

Projekto eiga: Projekto veikloje dalyvavo priešmokyklinio ir pradinio ugdymo specialiųjų poreikių mokiniai iš dvylikos Graikijos, Turkijos, Rumunijos ir Lietuvos ugdymo įstaigų. Visą projekto „Special Children are learning eTwinning project“ įgyvendinimo laikotarpį mokiniai smagiai ir kūrybiškai leido laiką kartu su užsienio šalių mokiniais. Pagal suplanuotas projekto veiklas vieni kitiems pristatėme avatarus iš savo nuotraukų, parengėme mokyklos vizitinę kortelę. Atliktos praktinės veiklos su sukurtomis klasės elgesio, rankų plovimo, savęs apsitarnavimo taisyklėmis, rytinio pasisveikinimo ritualų vizualinėmis kortelėmis paįvairino mokinių ugdomąją veiklą, skatino teigiamą elgesį, lavino socialinius įgūdžius, gražų bendravimą tarpusavyje. Minėdami Pasaulinę vaiko teisių apsaugos dieną, kūrėme virtualius edukacinius žaidimus-dėliones su ,,Jigsawplanet“ programa, mokiniai interaktyvioje lentoje žaidė draugų sukurtus žaidimus, dalinosi savo žaidimais. Lapkričio mėnesį vyko virtualus mokinių susitikimas ,,Zoom“ platformoje. Ugdytiniai iš arti susipažino su projekto draugais, stebėjo klasės aplinkas, vieni kitus pasveikino savo gimtąja kalba, pasakė savo vardus. Gruodžio 3-ąją – Pasaulinę žmonių su negalia dieną – mokiniai mokėsi kurti piešinius, spalvindami žodžius, skirtus šiai dienai paminėti. Dalindamasis savo darbo patirtimi kiekvienos mokyklos pedagogas pristatė 3 mokymo metodus, praktikuojamus savo klasėje. Mėnesio pabaigoje parengtas bukletas su metodiniais patarimais, kaip sėkmingai taikyti specialiajame ugdyme praktinius metodus, mokant specialiųjų poreikių vaikus. Kalėdiniu laikotarpiu daug džiaugsmo ugdytiniai patyrė, dalyvaudami kūrybinėse dirbtuvėse ir kurdami draugams sveikinimo atvirukus bei darbelius. Visus sužavėjo vaikų sukurti angeliukai. Kalbėdami apie atliekų mažinimą, ugdytiniai mokėsi iš antrinių žaliavų sukurti darbelį. Puikiai sekėsi pagaminti autobusiuką iš naudotų pieno pakelių ir jį dekoruoti spalvotu popieriumi. Vėliau mokiniai savo autobusiukus parsinešė į namus, kur galėjo pasidžiaugti kartu su šeimos nariais.

Kitų veiklų metu mokiniai tobulino sensorinius, smulkiosios motorikos, kognityvinius įgūdžius, kūrybiškumą, ugdė pasitikėjimą savimi, atlikdami bendras veiklas, gerino socialinius įgūdžius.

 

Projekto rezultatas: Siekdami kokybės, su projekto partneriais virtualioje erdvėje dalijomės gerąja patirtimi, idėjomis, mintimis, bendravome bei bendradarbiavome tarpusavyje, stengėmės įnešti savo indėlį į projektą, įgyti naujos patirties, išbandyti vieni kitų idėjas.

Ugdytiniai bendradarbiaudami lavino socialinius įgūdžius bei pažintinius gebėjimus. „eTwinning“ projekto „Special Children are learning eTwinning project“ erdvėje gausu idėjų, sukurtų pristatymų, kūrybingai įgyvendintų veiklų, kurių metu labiau pažinome vieni kitus, mokėmės vieni iš kitų, kūrybiškai pritaikėme savo darbe. Projekto metu sukurta: klasės taisyklių knyga, virtualus kalendorius „Pasaulinė vaiko teisių gynimo diena“, plakatai „Saugus Internetas“ ir „Gruodžio 3-oji – Pasaulinė žmonių su negalia diena“.

Naudojantis projekto metu sukurtais mokytojų ir ugdytinių darbais, parengta elektroninė knyga.

https://read.bookcreator.com/jrw71CoQqJYG39Gn2wBmBHsvRT62/waTNs7YqSXC_8Y-LZVcU0A

 

Mokytoja Ingrida Jurevičienė

2024 vasaris

MOKINIŲ VEIKLOS

,,ETWINNING“ PROJEKTE

„AŠ EGZISTUOJU XXI AMŽIAUS PASAULYJE,

AŠ TAIP PAT“

 (I EXIST IN THE 21ST CENTURY WORLD ME TOO)

Projekto kūrėjai: Ummuhan Akkeyik (Turkija), Ingrida Janulaitienė (Lietuva)

Projekto dalyviai: 1–4 S klasės mokiniai

Projekto trukmė: 2021-12-29–2022-06-10​

Projekto partneriai: Anita Lovrić (Kroatija), Aura Robescu (Rumunija), Diana Starja Albanija), Fatmanur Civan (Turkija), Hatice Balta, (Turkija), Jurgita Jankauskienė (Lietuva), Merve Turhan (Turkija), Nilgun Akbulut (Turkija), Nimet Yücel Karaaslan (Turkija), Rahim Peker (Turkija), Tamar Gvichiani (Gruzija).

Projekto tikslas – ugdyti specialiųjų poreikių mokinių technologijų naudojimo įgūdžius.

Projekto eiga: Projektas truko 6 mėnesius. Kiekvieną mėnesį gaminome vis kitus darbelius. Sausio mėnesį mokiniai kūrė logotipus. Grožėjomės ne tik savo, bet ir kitų šalių mokinių sukurtais logotipais, rinkome gražiausius. Vasario mėnesį kūrėme avatarus, naudodami Web 2.0 įrankius, o kovo mėnesį vaikai rašė žodį „Sveikas draugas“, naudodami „WordArt“ įrankį. Dar kitą mėnesį mokiniai ruošė „eTwinning“ ženklelį su programa „Makebadges“, o gegužės mėnesį, naudodami „Shoutgif“, kūrė animacines nuotraukas. Birželio mėnesį vyks vertinimo ir įsivertinimo apklausos, skaitmeninėje lentoje „Padlet“ dalysimės sukurtais darbais.

Projekto rezultatas: Ugdytiniams dalyvaujant kūrybiniame procese, augo jų bendradarbiavimo ir skaitmeninio raštingumo įgūdžiai, motyvacija dalyvauti šiose veiklose kiekvieną mėnesį vis didėjo. Projekto metu pažinome daug draugų iš kitų šalių, mokėmės vieni iš kitų, kūrybiškai dirbome ir vertinome savo ir kitų darbus.  Iš projekto metu sukurtų darbų bus sukurtas skaitmeninis kalendorius ir skaitmeninė elektroninė knyga.

 

Mokytoja Ingrida Janulaitienė

 2022 gegužė

 

MOKINIŲ KŪRYBINĖS VEIKLOS

,,ETWINNING“ PROJEKTE

,,SENART THERAPY“ (SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS)

Projekto kūrėjai: Kėdainių specialiosios mokyklos mokytoja Ingrida Jurevičienė (Lietuva) ir T. Gungor Sahin (Turkija)

Projekto dalyviai: 1–3A lavinamosios klasės mokiniai

Projekto trukmė: 2021-09-01–2022-03-31

Projekto partneriai: Iraida Čerenkova (Latvija), D. Kocanjer (Kroatija), T. Badir Polat, D. Özgür, T. O. Bektaş, A. Işık, F. Uslular (Turkija), S. Carvalho, M. Salgueiro ir M. Joaquim (Portugalija), K. Zmysłowska (Lenkija).

Projekto tikslas – ugdyti specialiųjų poreikių mokinių kūrybiškumą bei praktinius įgūdžius įvairiomis terapijos technikomis.

Projekto eiga: Visus mokslo metus įgyvendinant projektą ,,SENart therapy“, mokiniai smagiai ir kūrybiškai leido laiką kartu. Meninė veikla, sportas, muzika, skaitmeninės technologijos, vaidyba, konstravimas, smėlio ir stalo žaidimų terapijos paįvairino mokinių ugdomąją veiklą. Užsiėmimų metu vaikai lavino sensorinius, smulkiosios motorikos, kognityvinius įgūdžius, kūrybiškumą, ugdė pasitikėjimą savimi, atlikdami bendras veiklas, gerino socialinius įgūdžius. Kiekvieną mėnesį ugdytiniai kartu su kitų šalių draugais atliko įvairias veiklas. Projektą pradėjome dalyvaudami tarptautiniame Taško dienos (Dot Day) renginyje. Naudodami įvairias piešimo priemones bei interaktyvias ,,Quiver Vision“ 3D technologijas, mokiniai kūrė taško improvizacijas. Visų šalių mokinių darbai sugulė į video pristatymą. Dalyvių veikla ir darbai įvertinti sertifikatais.

https://www.youtube.com/watch?v=BiCG9uqT4rw&t=2s

Spalio mėnesį mokiniai dalyvavo Europos ,,CodeWeek“ renginyje. Naudodami ,,Code.org“ ir ,,Pixel Art“ programėles vaikai žaisdami mokėsi kodavimo užduočių interaktyvioje lentoje ir planšetiniame kompiuteryje. Rudenį, naudodami natūralias gamtines medžiagas, ugdytiniai atliko menines veiklas: štampavo, naudojo atspaudimo techniką, išbandė sensorinį piešimą su maistine plėvele, kūrė medžio lapų koliažus. https://www.youtube.com/watch?v=jHsIqUj34HA

Vaikai mokėsi iš plastilino ir specialių lipnių spalvotų putų modeliuoti įvairius objektus, iš spalvoto kinetinio smėlio statyti statinius, dėlioti ornamentus, formuoti gyvūnų figūras.

Kalėdiniu laikotarpiu organizavome video susitikimą su visais projekto draugais, pasidalijome savo kurtais sveikinimo atvirukais bei darbeliais, linkėjome vieni kitiems gražių švenčių. https://www.youtube.com/watch?v=lEwmTjrQr2Y

Sausio mėnesį ugdytiniai žaidė kūrybinius stalo žaidimus ,,Atminties pilis”, ,,Mozaika”, ,,Daiktų dėlionės”, ,,Spalvų domino”, ,,Q-Bitz” ir kt., kurie lavino dėmesį, atmintį, pastabumą, smulkiąją motoriką. Žaisdami ugdytiniai mokėsi sudėti paveikslėlius iš dalių, pažinti spalvas, formas, dydžius.

https://www.youtube.com/watch?v=KzrrInvTFbM&t=4s

Atlikdami įvairias užduotis interaktyvioje lentoje ir žaisdami edukacinius skaitmeninius žaidimus, paminėjome saugaus interneto dieną. Ugdytiniai žaidė ir mokėsi, atlikdami skaitmeninių programų ,,Learningapps”, ,,Wordwall”, ,,GCompris”, ,,Žiburėlis.lt” užduotis, programėle ,,ToonMe apps” kūrė savo avatarus, žaidė projekto partnerių sukurtus IKT žaidimus. Daug džiaugsmo ugdytiniai patyrė, dalyvaudami kūrybinėse dirbtuvėse. Konstravimo veiklai atlikti naudojome įvairią statybinę medžiagą bei konstruktorius „Lego“, ,,Duplo“, ,,Tangram“. Dirbdami grupelėmis ir pavieniui, ugdytiniai kūrė plokštuminius bei dvimačius robotus, gėles, gyvūnus ir kt. Muzikinėse veiklose išbandė įvairių instrumentų grojimą, susipažino su jų skleidžiamais garsais bei grojimo būdu.

Visi kartu šventėme Kalėdas, Velykas, „eTwinning“ gimtadienį, spalvinome specialiai projektui sukurtas temines spalvinimo knygeles, kūrėme nuostabius darbelius, atlikome kūrybines veiklas, kuriomis pasidalijome vieni su kitais.

Kūrybinės-meninės veiklos skatino ugdytinius domėtis, mąstyti, ieškoti sprendimų, bendradarbiauti vieniems su kitais, lavino kūrybiškumą. Siekdami kokybės, projekto partneriai dalijosi gerąja patirtimi, idėjomis, mintimis, bendravo bei bendradarbiavo tarpusavyje, stengėsi įnešti savo indėlį į projektą, įgyti naujos patirties, išbandyti vieni kitų idėjas.

 

Projekto rezultatas: Drauge su projekto partneriais dalyvavome internetiniame seminare ,,Six Bricks“, kūrėme tiesioginius tiltus, per kuriuos dalijomės patirtimi, įgijome bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžių, stiprinome tarpusavio ryšius, gilinome IT žinias, mokėmės, tobulinome praktinius įgūdžius. Ugdytiniai bendradarbiaudami dalyvavo kūrybiniame procese, lavino meninius bei pažintinius gebėjimus. ,,eTwinning“ projekto ,,SENart therapy“ erdvėje gausu idėjų, sukurtų pristatymų, mokomųjų žaidimų nuorodų, kūrybingai įgyvendintų veiklų, kurių metu labiau pažinome vieni kitus, mokėmės vieni iš kitų, kūrybiškai diegėme naujoves savo darbe.

Remiantis projekto metu sukurtais ugdytinių darbais sukurta interneto svetainė ,,SENart therapy“, elektroninės knygos, kalendorius bei virtuali mokinių darbų paroda.

https://sites.google.com/view/senarttherapy/home

 

Mokytoja Ingrida Jurevičienė

2022 gegužė

0.png

„ETWINNING“  PROJEKTAS

„KELIONĖ NUO ATLIEKŲ IKI MENO SU SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ VAIKAIS“

(„THE JOURNEY FROM WASTE TO ART WITH SEN“)

Projekto kūrėjai: Fatma Oduncu (Turkija), Janina Balukonienė (Lietuva)

 

Projekto dalyviai: 1–4 lavinamosios klasės mokiniai

 

Projekto trukmė: 2021-10-01–2022-03-01

 

Projekto partneriai:  Mehmet Soner Oduncu (Turkija), Mustafa Koçak (Turkija, Seda Gül Koçak (Turkija).

 

Projekto tikslas: ugdyti mokinių kūrybiškumą, gerinti smulkiosios motorikos įgūdžius, gaminant meninius darbus iš atliekų.

 

Projekto eiga: projekto veikla prasidėjo spalio mėnesį ir baigėsi kovą. Spalį buvo sudarytas projekto planas ir atliktos kitos organizacinės užduotys. Lapkričio mėnesį mokiniai kartu su savo mokytojomis kūrė projekto logotipą ir plakatą. Pedagogai parengė vertinimo formą. Kiekvienas partneris pristatė šalį, mokyklą ir mokinius. Gruodį susitikome  su partneriais video konferencijoje. Mūsų sukurtas logotipas laimėjo ir tapo projekto veidu. Gruodžio mėnesį gaminome meninius darbus iš popieriaus atliekų. Mokiniai atsinešė iš namų senų knygų ir žurnalų, juos karpė ir gamino eglutes, kūrė spalvingus naujametinius atvirukus. Parengiau elektroninę knygą, iliustruojančią projekto komandos kūrybinius darbus iš popieriaus atliekų ir naujametinių atvirukų gaminimą.

https://read.bookcreator.com/WfRDNYBoV5fePrXUmFV5pXBOw7h2/0T5ceQzcRUy0OKq8b-U9FA

Sausį vyko meninių gaminių kūrimas iš plastiko atliekų. Mano mokiniai karpė plastiko šiaudelius ir vėrė iš jų apyrankes bei karolius. Vasario mėnesį iš metalinių skardinių, senų stalo įrankių sukonstravome robotą. Tai kūrybinis darbas iš metalo atliekų. Kiekvieno mėnesio pabaigoje vienas iš projekto dalyvių sukurdavo elektroninę knygą iš atliktų veiklų.

Kovą surengta virtuali nuveiktų darbų paroda, sukurtas elektroninis kalendorius.https://www.canva.com/design/DAE8QQkcd_Q/-7_d82UEtKiwMCxvsu7ukg/edit?utm_content=DAE8QQkcd_Q&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton

 

Projekto rezultatas: 

Įgyvendinant projektą, ugdytiniai išbandė įdomias ir prasmingas veiklas, kurios skatino specialiųjų poreikių mokinių pažinimą. Mokiniai suprato, kad reikia ne tik rūšiuoti atliekas, bet iš jų galima pagaminti įdomių dirbinių, prikelti jas antram gyvenimui.

Veiklų metu mokiniai lavino smulkiąją motoriką, akių – rankų koordinaciją, dėmesio koncentraciją,  ugdėsi didesnį pasitikėjimą savimi. Bendras darbas suteikė daug teigiamų emocijų. Tai buvo sėkmingas projektas, nes vaikams veiklos patiko, buvo pagal jų galias, sustiprino jų pasitikėjimo savimi jausmą ir suvokimą, kad „aš galiu“.

„Twinspace“ erdvėje pedagogai pasidalijo užsiėmimų idėjomis, kurias pateikė video medžiaga, nuotraukomis bei jų koliažais, tobulino dalykines, skaitmenines bei bendradarbiavimo kompetencijas.

Galutinis projekto rezultatas – sukurtos e. knygos, virtuali paroda, e. kalendorius, kur atsispindi visa projekto veikla.

Mokytoja Janina Balukonienė

2022 balandis

 STEM VEIKLOS ,,ETWINNING“ PROJEKTE

Projekto kūrėjai: Maja Rebrović Čančarević (Kroatija), Aušra Stoškienė  (Lietuva)

 

Projekto dalyviai: Būrelio ,,Valdorfo mokyklėlė“ mokiniai

 

Projekto trukmė: 2020-09-01–2021-06-15

Projekto partneriai: Tamara Dubrović (Kroatija),  Margareta Mikulić (Kroatija),  Iva Vukić Antić (Kroatija)

 

Projekto tikslas – vykdyti specialiųjų poreikių mokinių patyriminį ugdymą, įtraukiant juos į daugiasensorinę veiklą.

 

Projekto eiga: Mokslo metų pradžioje sulaukusi Kroatijos Rijekos švietimo centro pedagogės Majos Rebrović Čančarević kvietimo drauge rengti ir įgyvendinti projektą ,,Stem without borders“, susidomėjau siūloma veikla. Aptarę STEM reikšmę ir pritaikymą negalią turinčių mokinių  pažinimo gebėjimų ugdymui, numatėme orientacines kiekvieno mėnesio veiklas, atitinkančias specialiųjų poreikių vaikų galimybes ir interesus. Taigi, rengdama būrelio ,,Valdorfo mokyklėlė“ programas, įtraukiau kūrybinius-sensorinius eksperimentus, kurie padėtų lavinamųjų klasių mokiniams suprantamu būdu pažinti tikrovės reiškinius.

Pirmasis bendradarbiaujančių komandų virtualus susitikimas rugsėjo mėnesį – savo ugdymo įstaigų pristatymas ,,eTwinning“ portalo „Twinspace“ erdvėje. Taip pat rugsėjį kūrėme projekto logotipus bei išrinkome geriausiai projekto idėją atspindintį piešinį. Nuo spalio pradėjome vykdyti STEM veiklas, kurios buvo susietos su metų laikų gamtos reiškiniais. Spalį mūsų klasėje išsiveržė sodos ir acto tarpusavio reakcijos padarinys – vulkanas, rudeniškus lapkričio mėnesio orus atspindėjo veiklos su skutimosi putomis ir maistiniais dažais ,,Debesis stiklainyje“, ,,Lietus stiklainyje“, ,,Tornadas stiklainyje“. Žiemą pasitikome šventinių sveikinimų kūrimu, sniego gniūžčių ir sniego senių lipdymu iš skutimosi putų ir krakmolo mišinio. Vasaris buvo krištolinių snaigių iš druskos auginimo mėnuo. Nušvitus kovo saulei, pradėjome ,,sėjos darbus“ – tarsi susitarę, abiejų šalių vaikai augino pupas... Po Velykų mokinių laukė netradicinė veikla su kiaušiniais – parą pamirkę juos acte, jau turėjome guminį kiaušinį. Gegužę vieni su kitais pasidalijome gyvų baltažiedžių gėlių dažymo rezultatais. Atsisveikinimui su projekto partneriais, pasidalijome vasarai nuteikiančiais meniniais darbeliais – atvirukais.

 

Projekto rezultatas: Projekte dalyvaujantys mokiniai buvo skatinami aktyviai dalyvauti STEM veiklose, netradiciniuose kūrybiniuose procesuose lavėjo jų pažintiniai gebėjimai. Mokytojai, naudodamiesi įvairiomis IKT priemonėmis, visomis eksperimentinių veiklų idėjomis ir jų rezultatais dalijosi projekto virtualioje erdvėje.

 

https://www.youtube.com/watch?v=wa7OjWtfIeY&t=31s

 

https://www.youtube.com/watch?v=iBPNrx3wJlk&list=UU2whA5g0BuC1u29q4Ptrx6Q&index=2&ab_channel=Au%C5%A1raSto%C5%A1kien%C4%97Au%C5%A1raSto%C5%A1kien%C4%97

Būrelio ,,Valdorfo mokyklėlė“ vadovė Aušra Stoškienė

                                     2021 birželis

 

„ETWINNING“ PROJEKTAS

,,STEAM SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ VAIKAMS“

(,,STEAM FOR SEN“)

Projekto kūrėjai: Kėdainių specialiosios mokyklos mokytoja Ingrida Jurevičienė (Lietuva) ir Iraida Čerenkova (Latvija)

Projekto dalyviai: 1–4 lavinamosios klasės mokiniai

Projekto trukmė: 2020-09-01–2021-06-01

Projekto partneriai: D. Kocanjer (Kroatija), E. I. Avram (Rumunija), T. Badir Polat, T. Gungor Sahin, D. Özgür ir T. O. Bektaş (Turkija), S. Carvalho ir M. Silvia (Portugalija), K. Zmysłowska (Lenkija), B. Betancort (UK).

Projekto tikslas – integruojant STEAM (gamtos mokslus, technologijas, inžineriją, matematiką, meną) dalykus į ugdomąjį procesą, suteikti galimybę mokiniams aktyviai ir kūrybiškai tyrinėti pasaulį.

 

Projekto eiga: patyriminis specialiųjų poreikių mokinių ugdymas prisideda prie STEAM plėtotės. Kiekvieną dieną mokiniai stebi ir aktyviai sąveikauja su aplinka, stengdamiesi kuo daugiau ją pažinti. Stebėdami ir eksperimentuodami jie bando suprasti pasaulį. STEAM skatina vaikus tyrinėti realias problemas, tačiau žaismingai ir su dideliu malonumu. Mūsų projektinė veikla vyko per ugdomąjį procesą, žaidimus, veiklą natūralioje ir virtualioje aplinkoje. Visus mokslo metus mokiniai mokėsi, taikant STEAM metodą. Smagus laikas kartu, įdomūs bandymai ir atradimai paįvairino ugdomąją veiklą.

Prasidėjus projektui, kūrybinėse dirbtuvėlėse kūrėme projekto logotipą, plakatą bei žaislą – mažąjį draugą Minioną, kuris viso projekto eigoje buvo vaikų patarėjas, pagalbininkas, stebėtojas, dalyvis, vertintojas. https://www.youtube.com/watch?v=HZmd-mR9Skg

Šiltu ir gražiu rudens laikotarpiu matematikos mokėmės lauke, dėliojome įvairius ornamentus, naudodami gamtinę medžiagą.

https://www.youtube.com/watch?v=pHYwEDg31KE&t=2s https://www.youtube.com/watch?v=sd3wroSTn6Q  

Žiemos laikotarpiu atidarėme kūrybinę laboratoriją klasės erdvėje. Mokiniai atliko keletą linksmų eksperimentų ir bandymų su balionais ,,Stebuklingas balionas“, ,,Įelektrintas balionas“, ,,Balionas – drugelis“ ir kt. https://www.youtube.com/watch?v=8606nV_HNZY Sausio mėnesį inžinerinei veiklai atlikti naudojome įvairią statybinę medžiagą bei konstruktorius „Lego“, ,,Korbo“, ,,Morphun“. Dirbdami grupelėmis ir pavieniui, ugdytiniai kūrė plokštuminius, dvimačius, 3D „namus“, geometrines figūras. https://www.youtube.com/watch?v=Wkhi4DPAY28&t=203s Šioje veikloje ugdytiniai lavino kūrybiškumą, dėmesį, atmintį, išmoko naudotis konstravimo schemomis. Vasario mėnesį mokiniai tobulino IKT įgūdžius, naudodami įvairius „Web 2.0“ įrankius, atliko užduotis „Quiver Vision 3D“, „Learningapps“, „Jigsawplanet“, „Wordwall“, „Paint“, „WordArt“ programomis.

Pavasarį vaikai eksperimentavo su augalais: augino pupas, stebėjo ir pildė ,,Mano augalo“ žurnalą, fiksavo sėklų augimo sąlygas bei pokyčius įvairiuose augimo etapuose.

 https://www.youtube.com/watch?v=horPzYCAPzE

Atlikdami tyrimus ir eksperimentus su šviesa, spalvomis, vandeniu, magnetais, didinamaisiais stiklais, atrado daug naujų ir netikėtų dalykų https://www.youtube.com/watch?v=VdE-RtDSozY

Veiklos skatino ugdytinius mąstyti, klausti ir ieškoti atsakymų, bendradarbiauti vieniems su kitais, lavino pagrindinius pojūčius. Projekto partneriai ne tik dalijosi savo patirtimi, metodais, veikla, susijusia su STEAM ugdymu, bet ir plėtė šios srities kompetencijų ribas.

 

Projekto rezultatas: Mokiniai įsitraukė į patirtinį mokymąsi, bendradarbiaudami vykdė kūrybinį procesą, lavino pažintinius gebėjimus. Projekto partneriai dalijosi informacija, keitėsi gerąja STEAM metodo patirtimi. Projekto veikla ir darbo rezultatai pristatyti užsienio partnerių mokyklų interneto svetainėse, ,,eTwinning“ portalo „Twinspace“ erdvėje. Remiantis projekto metu sukurtais ugdytinių darbais apie STEAM metodo taikymą ugdymo procese, sukurta interneto svetainė https://steamforsen.weebly.com/

 

   Mokytoja Ingrida Jurevičienė 

2021 birželis

     TARPTAUTINIS MOKYKLOS PRIPAŽINIMAS

Šiais mokslo metais mūsų mokyklai suteiktas tarptautinis „Programos „eTwinning“ mokykla 2020–2021“ ženklelis. Sausio 4 dieną mūsų įstaigą pasiekė šį vardą patvirtinantys dokumentai, sveikinimo raštas ir ,,eTwinning“ atributika iš ES Briuselio. Laišką pasirašė Mariya Gabriel, Europos inovacijų, mokslinių tyrimų, kultūros, švietimo ir jaunimo reikalų vadovė. Šis apdovanojimas – tai ne tik atskirų mokytojų asmeninis įvertinimas už jų sėkmingą darbą, bet ir visos komandos pripažinimas už puikius pasiekimus programoje „eTwinning“. Mokykla pelnė Europos pripažinimą šiose srityse: skaitmeninės veiklos, el. saugumo veiklos, inovatyvių ir kūrybiškų pedagoginių metodų, personalo tęstinio profesinio tobulėjimo skatinimo, pedagogo ir mokinių mokymosi bendradarbiaujant veiklų skatinimo.

Mokytoja Ingrida Jurevičienė

                                      2021 sausis

 ,,ETWINNING“ NACIONALINIAI

KOKYBĖS APDOVANOJIMAI 2020

Rugsėjo 30 dieną Vilniuje, Verkių rūmų parke buvo organizuotas ,,eTwinning“ metų renginys, skirtas apdovanoti Nacionaliniais kokybės ženkleliais įvertintus mokytojus, vykdžiusius programos „eTwinning“ projektus 2019–2020 mokslo metais, ir mokyklų, gavusių ženklelius „eTwinning mokykla“, atstovus. Taip pat apdovanoti „eTwinning“ nacionalinio konkurso „Geriausias Lietuvos „eTwinning“ projektas 2020“ nugalėtojai. Į šventę buvo pakviesta apie 150 aktyviausių programos „eTwinning“ bendruomenės narių iš visos Lietuvos. Džiugu, kad šioje ceremonijoje dalyvavau ir aš. Su 1–4 lavinamųjų klasių mokiniais sėkmingai įgyvendinome keturis ,,eTwinning“ tarptautinius projektus ,,My S.E.N.ses investigation“, ,,Autistic Miracle2“, ,,SEN in living space“, ,,Creative Classroom for SEN“, kurie buvo apdovanoti Nacionaliniais kokybės ženkleliais.
Didžiuojamės ir mūsų mokyklos aukštu įvertinimu. Už aktyvų dalyvavimą „eTwinning“ programoje, jos vertybių sklaidą ir pažangių pedagoginių metodų taikymą, pelnėme „Programos eTwinning mokykla“ 2020–2021 ženklelį. Programos „eTwinning“ mokyklos vardo esmė – augimas ir kelionė pirmyn su pasiekimais, kuriuos galima objektyviai įvertinti, tai pažanga: perėjimas nuo vieno lygio į kitą. Gauti tokį įvertinimą yra didelis iššūkis. Tai kokybiškų veiklų organizavimas, bendradarbiavimas su tarptautiniais partneriais, komandinis darbas, informacinių technologijų taikymas, inovacijų ugdyme taikymas ir dar daug visko. Vieningas komandinis darbas visada padeda tokį iššūkį įveikti. Ir mes tuo didžiuojamės.

 

   Mokytoja  Ingrida Jurevičienė

 2020 birželis

awarded-etwinning-school-label-2020-21.p

,,ETWINNING PROJEKTAS

,,SYMBOLS ON MY COUNTRY“

 

Projekto kūrėjai: Beata Gładysz (Lenkija) ir Yana Kit (Ukraina)

Projekto dalyviai: 7 lavinamosios, I–III s socialinių įgūdžių ugdymo klasių mokiniai

Projekto trukmė: 2020 sausis – kovas

Projekto partneriai: Birutė Vansevičienė, Janina Balukonienė (Lietuva, Kėdainių specialioji mokykla), Lina Racevičienė (Lietuva), Adam Kopczyk, Justyna Perz, Marta Kurzyniec-Sadowska, Urszula Kwapisz (Lenkija), M. D‘Amora (Italija), Aysun Şule Gider Erol, Ayşe Özler, Bahar Hınçlı, Elif Malkoç Arpağ, Esmanur Türk, Gülcan Can, Gülçin Kavakli, Nimet Gündüz, Nuriye Erzen, Oktay Uysal, Orhan Kavaklioğlu (Turkija), Elisa Calvo Villanueva (Ispanija), Dragana Mihajlović, Tina Parac (Kroatija), Eve All (Estija), Jan Pål Kerssemakers (Norvegija), Slavka Dragneva (Bulgarija).

Projekto tikslas: supažindinti mokinius su kitų šalių nacionaliniais simboliais, puoselėti tautinę savigarbą ir pilietiškumo jausmą, suteikti galimybę pamatyti, kad jų šalis ir jos nacionaliniai simboliai yra unikalūs.

Projekto eiga: projektas vyko trimis etapais: nacionalinė vėliava ir herbas; valstybės himnas; nacionaliniai simboliai mano namuose. Mokiniai, pasitelkdami meninės raiškos priemones, gamino ir piešė savo šalies vėliavą ir herbą, mokėsi giedoti Lietuvos valstybės himną – V. Kudirkos „Tautinę giesmę“. Ugdytiniai prisiminė, koks yra mūsų šalies nacionalinis paukštis, augalas, patiekalas. Savo atliktas užduotis publikavome „TwinSpace“ erdvėje ir dalijomės su projekto partneriais. Kiekviena šalis pristatė plakatą su savo nacionalinės vėliavos ir herbo piešiniais bei aprašymais. Publikavo vaizdo įrašą su savo šalies himnu, kurį gimtąja kalba giedojo mokiniai. Pasidalijo nuotraukomis ir trumpais pasakojimais apie šalies nacionalinius simbolius: gyvūną, paukštį, augalą, maisto patiekalą, muzikinį instrumentą ir kt.

https://www.youtube.com/watch?v=kAB7RMK4aQI

Projekto rezultatas: projekto metu buvo ugdomas mokinių pasididžiavimas savo šalimi, pilietiškumas, suvokimas, kad kiekviena šalis turi savo nacionalinius simbolius ir tradicijas, kurias privalu gerbti. Ugdytiniai patobulino asmenines kompetencijas, IKT įgūdžius, įgijo žinių ir pagerino supratimą apie savo šalies ir Europos šalių nacionalinius simbolius. Sukurtomis projekto veiklomis ir mokinių darbais pasidalyta „Twinspace“ platformoje ir mokyklų svetainėse.

Mokytojos Birutė Vansevičienė, Janina Balukonienė

                                    2020 birželis

,,ETWINNING PROJEKTAS

,,AUTISTIC MIRACLE 2“

Projekto kūrėjai: Ingrida Jurevičienė (Kėdainių specialioji mokykla, Lietuva) ir Canan Güneş Akgül (Turkija)

Projekto dalyviai: 1–4 lavinamosios klasės mokiniai

Projekto trukmė: 2019 rugsėjis – 2020 birželis

Projekto partneriai: D. J. Merida (Ispanija), I. Strogonova (Latvija), L. Fabijan (Kroatija), M. Tomič (Kroatija).

Projekto tikslas: lavinti mokinių kalbos, pažinimo bei socialinius gebėjimus, užtikrinant ir palaikant dėmesį.

Projekto eiga: : projektas, prasidėjęs rudenį, tęsėsi iki pavasario. Kiekvieną mėnesį buvo atliekamos skirtingos veiklos, skatinančios mokinių kalbinius, pažinimo bei socialinius gebėjimus. Bendraudami tarpusavyje, kūrėme projekto logotipus ir plakatus. Vykdėme jų peržiūrą, vertinome ir rinkome labiausiai patikusį. Vaikai džiaugėsi, kad mūsų sukurtas logotipas laimėjo pirmąją vietą ir pelnė garbingą vietą projekto puslapyje. Ugdytiniams smagu buvo pristatyti save, savo pomėgius, klasės draugus, mokyklą, miestą. Kartu stebėdami Kėdainių miesto vaizdus, tarėmės, ką galime įdomaus ir gražaus parodyti savo draugams iš užsienio. Rudens pabaigoje su draugais iš Turkijos bendravome video konferenciniu ryšiu. Jiems pristatėme savo piešinius, sukurtus darbelius. Praktinių veiklų metu vaikai kūrė emocines korteles, atliko užduotis, žaidė žaidimus ,,Emocijų veideliai“, ,,Atspėk mano nuotaiką“, ,,Surask tokį patį“, ,,Pavaizduok rodomą emociją“ ir kt. Spalvotais pagaliukais mokėsi atkartoti įvairias formas ir raštus, nupieštus paveikslėliuose. Mokiniai lavino rankos – akies koordinaciją, orientavimąsi erdvėje, spalvų pažinimą, tobulino skaičiavimo įgūdžius. Atlikdami užduotis su paveikslėlių bei skaitmenų kortelėmis, lavino dėmesį ir pastabumą, skaičių pažinimą, mokėsi poruoti vienodus daiktus. Kūrybiškumą lavino, atlikdami praktines veiklas, spalvindami medinius pagaliukus ir kurdami paveikslėlius. IKT įgūdžius patobulino, žaisdami edukacinius virtualius žaidimus ir atlikdami užduotis su „LearningApps“, „Jigsawplanet“, „WordArt“, „Freppy“, „10 Monkey“ programomis. Projekto veiklų užbaigimą pakoregavo koronaviruso pandemija visoje Europoje, todėl užduotis mokiniai atliko kartu su tėvais namų aplinkoje.

https://www.youtube.com/watch?v=3T-xR9GVLOM&feature=emb_logo

https://www.youtube.com/watch?v=bnDPQ274RQ0&feature=emb_logo

https://www.youtube.com/watch?v=cx2ANd1dLus&feature=emb_logo

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=RWUclYlg24Q&feature=emb_logo

Projekto rezultatas: dalyvaudami projekte, ugdytiniai išbandė įdomias ir prasmingas veiklas. Bendraudami ir bendradarbiaudami tarpusavyje, patobulino pažinimo bei socialinius įgūdžius, rankos – akių koordinaciją, įgijo emocijų raiškos įgūdžių, pagerino IKT raštingumą. Šio projekto veiklos buvo pristatomos „TwinSpace“ bei „Facebook“ socialinio tinklo puslapiuose, mokyklų interneto svetainėse. Galutinis projekto produktas – e. knyga, kurioje partneriai dalijasi gerąja patirtimi. Bendradarbiaujant su partneriais, parengtas „Erasmus+“ KA229 projektas.

LOGOTIPAS.jpg

 

Mokytoja Ingrida Jurevičienė

2020 birželis

,,ETWINNING PROJEKTAS

,,SEN IN LIVING SPACE

 

Projekto kūrėjai: Maria D‘Amora (Italija) ir Emel Karafakioglu (Turkija)

Projekto dalyviai: 1–4 lavinamosios klasės mokiniai

Projekto trukmė: 2019 spalis – 2020 gegužė

Projekto partneriai: Ingrida Jurevičienė, (Lietuva, Kėdainių specialioji mokykla),  D. Becco, O. Poggio, S. Minieri, S. Berretta (Italija), E. Belen. D. S. Altintas, I. Erhan. M. Inanc, O. Sirin, R. Sen, I. Akis  (Turkija) J. Koscianczuk (Lenkija)

Projekto tikslas: Ugdyti mokinių domėjimąsi, plėsti ir gilinti žinias apie ugdymosi bei gyvenamąsias erdves, aiškinantis jų paskirtį ir naudojimąsi, realizuoti savo idėjas įvairiose gyvenimo aplinkose.

Projekto eiga: šiuo projektu padėjome specialiųjų poreikių vaikams geriau pažinti ir atrasti jų gyvenamąsias erdves: namus, mokyklą, klasę, kartu tobulinant jų kalbinius gebėjimus apie aplinkos daiktų ypatybes bei naudojimą. Atlikdami kalbines pratybas, ugdytiniai mokėsi taisyklingai įvardyti daiktus, kuriuos naudoja kasdien. Bendraudami ir bendradarbiaudami mokiniai įgyvendino daug meninių bei praktinių užduočių. Spalio mėnesį ugdytiniai dalyvavo Europos ,,CodeWeek“ savaitėje ir atliko interaktyvias veiklas su „Jigsawplanet“, „Learningapps“, „Code.org“, „WorArt“ programomis. Lapkritį – kūrė plakatą ir projekto logotipą, iš antrinių žaliavų  gamino robotą, kuris tapo klasės draugu ir kartu dalyvavo visose mokinių veiklose. Gruodį mokiniai dalijosi atvirukais, kuriuos paruošė piešimo programa ,,Paint“. Sausio mėnesį dirbo klasės erdvėje: piešė ir fotografavo klasės daiktus, spausdino nuotraukas, sukūrė piešinių ir nuotraukų knygelę ,,Mano klasė“, žaidė kortelių – paveikslėlių žaidimus, loto ,,Klasės daiktai“, mokėsi taisyklingai ištarti ir užrašyti klasės daiktų pavadinimus. Ta pati veikla buvo pakartota vasario ir kovo mėnesiais, tačiau šį kartą temos buvo ,,Mokykla“ ir ,,Namai“.

https://www.artsteps.com/view/5ed66f4767558022587bfa85

https://www.classtools.net/3D/202005_TU5vnq

https://read.bookcreator.com/jrw71CoQqJYG39Gn2wBmBHsvRT62/sjw1XYHsS56moKS_QDPJVw

https://padlet.com/comprensivospotorno/s9b2ntxlmgh6

Projekto rezultatas: kiekviena dalyvaujanti mokykla parengė savo mokinių kūrybinių darbelių, veiklų pristatymą bei pasidalijo patirtimi internetinėje ,,Twinspace“ erdvėje. Sukurtas bendras projekto veiklų produktas – virtuali paroda „ArtSteps“ galerijos erdvėje. Projekto metu ugdytiniai pagilino žinias apie aplinkas, kuriose gyvena ir mokosi, pagerino suvokimą apie atskirų daiktų paskirtį ir jų panaudojimo galimybes, patobulino bendrąsias bei skaitmeninę kompetencijas, Dalyvavimas projekte sudarė palankias galimybes mokiniams tobulėti įvairiose ugdymosi veiklose ir suteikė naujų potyrių džiaugsmo.

logotipas.jpg

 

Mokytoja Ingrida Jurevičienė

2020 birželis

LAIMINGI VAIKAI

,,ETWINNING PROJEKTE

,,SENSORY CLASSROOM FOR HAPPY KIDS“

 

Projekto kūrėjai: Maja Rebrović Čančarević (Kroatija)  ir Helmut Gensler (Vokietija)

Projekto dalyviai: Būrelio ,,Valdorfo mokyklėlė“ mokiniai

Projekto trukmė: 2019 spalis – 2020 birželis

Projekto partneriai: Aušra Stoškienė (Lietuva), Almudena Montero Revilla (Ispanija), Hatice Güleç, Süleyman Yılmaz SARI (Turkija), Liliana Adochitei (Rumunija), Meri Nolcheva (Šiaurės Makedonija)

Projekto tikslas: Ugdyti mokinių jutiminį suvokimą, naudojant įvairias medžiagas ir priemones.

 

Projekto eiga: projektą pradėjome spalio mėnesį savo gyvenamosios vietos, mokyklos, mokinių mėgstamų užsiėmimų pristatymu projekto partneriams bei sužinojome, su kokių pasaulio kraštų vaikais virtualiai draugausime. Nuo lapkričio aktyviai įsijungėme į praktines veiklas. Minkėme kvapnią druskos tešlą, iš kurios lipdėme bei atspaudėme įvairias gyvūnų bei aplinkos daiktų figūrėles. Tešlą norėjosi ne tik pauostyti, bet buvo smalsu ir paragauti. Artėjant šventėms, užsiėmėme sveikinimo atvirukų ruošimu iš popieriau, kartono, vilnos, medvilnės... Lavindami smulkiąją motoriką, iš kruopų, makaronų, gamtinės medžiagos gaminome barškučius, kuriais smagiai muzikavome. Lytėjimo ir vaizdinio stimuliavimo veiklų įvairovei įgyvendinti pasigaminome šviesų dėžę, kuriai birias medžiagas – spalvotus ryžius – ruošė patys vaikai. Prisilietimas prie natūralios gamtos lauko erdvėse jau vyko mokinių gyvenamojoje aplinkoje – vaikai tapo žemės meno kūrėjais, sodino gėles, džiaugėsi pražydusių augalų aromatu...

https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=tffC8Rfu0sk&feature=emb_logo

Projekto rezultatas: Įgyvendinant projektą, buvo skatinamas specialiųjų poreikių mokinių jutiminis pažinimas, stimuliuojant lytėjimą, klausą, uoslę, regą, skonį. Veiklų metu vaikai naudojo įvairias medžiagas, patys jas ruošė, o tai suteikė daug teigiamų emocijų, mokymąsi paverčiančių pramoga. Pedagogai ,,Twinspace“ erdvėje pasidalijo užsiėmimų idėjomis, kurias pateikė video medžiaga, nuotraukomis bei jų koliažais, tobulindami dalykines, skaitmenines bei bendradarbiavimo kompetencijas.

Būrelio ,,Valdorfo mokyklėlė“ vadovė Aušra Stoškienė

                                     2020 birželis

,,ETWINNING PROJEKTAS

,,CREATIVE CLASSROOM

PRACTICE IDEAS FOR CHILDREN

IN NEED OF SPECIAL EDUCATION

Projekto kūrėjai: Erhan Belen  (Turkija) ir Izzet Erhan (Turkija)

Projekto dalyviai: 1–4 lavinamosios klasės mokiniai

Projekto trukmė: 2019 rugsėjis – 2020 birželis

Projekto partneriai: Ingrida Jurevičienė, (Lietuva, Kėdainių specialioji mokykla),  M. D‘Amora,  (Italija), A. Degirmenci, B. Ozkutuk, B. Say, B. Ayhan, B. Mumcu, E. Karafakioglu, F. Kacar, G. Celik, O. Sirin, P. Altuncu, T. G. Sahin, T. O. Bektas (Turkija)

Projekto tikslas: Ugdyti mokinių kūrybiškumą, skaitmeninį raštingumą, emocinius, socialinius ir akademinius įgūdžius įvairioje ugdymosi aplinkoje.

 

Projekto eiga: projektas skirtas specialiųjų poreikių mokiniams. Ugdytiniai domėjosi ir įvairių metodų pagalba gilino žinias apie keturis metų laikus. Per šiuos mokslo metus vaikai atliko įvairias menines-praktines  užduotis, susijusias su gamta. Savo atliktomis užduotimis dalijomės su projekto partneriais „TwinSpace“ erdvėje, stebėjome, vertinome ir mokėmės vieni iš kitų. Kiekvieną mėnesį ugdytiniai atliko skirtingas veiklas. Pradžioje vyko susipažinimas, pristatėme savo klasę, mokyklą, Kėdainių miestą. Vėliau kūrėme projekto logotipus ir plakatus. Projekto įgyvendinimo metu vyko glaudus bendravimas ir bendradarbiavimas su užsienio partneriais. Organizavome keletą videokonferencijų su pedagogais ir mokiniais. Jų metu susipažinome vieni su kitais, diskutavome apie projekto veiklas. Mokiniai pristatė savo atliktus darbelius bei piešinius gamtos tema, dainavo daineles gimtąja kalba, kūrė sveikinimo atvirukus Kalėdų šventėms. Daug įspūdžių vaikams paliko e. knygų ,,Ruduo mokyklos kieme“, ,,Užsiėmimai lauke rudenį“, ,,Žiema“. Ugdytiniai turėjo galimybę pamatyti gamtą įvairiais metų laikais per objektyvą ir nuotraukoje, įgijo fotografavimo įgūdžių. Kartu su užsienio draugais mokiniai dalyvavo Saugaus interneto dienoje, Tarptautinėje neįgaliųjų dienoje, skaitmeninio raštingumo ,,CodeWeek“ savaitėje, kūrė darbelius bei piešinius rudens, žiemos, pavasario, vasaros temomis. Projektas integruotas į pažintinę, komunikacinę ir meninę veiklas.

https://www.storyjumper.com/book/showframe/83522685/Quarrelsome-Brothers#page/1

https://www.storyjumper.com/book/showframe/75153155/AUTUMN-PHOTOGRAPHY#page/1

https://www.storyjumper.com/book/showframe/74894095/5dc8522b7b883#page/1

https://read.bookcreator.com/jrw71CoQqJYG39Gn2wBmBHsvRT62/9O4Pn5lXT_GUSD4f0V1hTQ

https://www.youtube.com/watch?v=kkZx6yaiRVM&feature=emb_logo

https://www.youtube.com/watch?v=woYndJ8xUqg&feature=emb_logo

https://www.youtube.com/watch?v=VAy2cqTk-iQ&feature=emb_logo

https://creativeclassroomforsen.weebly.com/

https://creativeclassroomforsen.blogspot.com/

Projekto rezultatas: ugdytiniai patobulino bendrąsias bei skaitmeninę kompetencijas, įgijo žinių ir pagerino suvokimą apie metų laikus, praktiškai suvokta, kad skirtingu metų laiku vyksta skirtingi pokyčiai gamtoje. Dalyvavimas projekte sudarė palankias galimybes mokiniams tobulėti įvairiose ugdymosi veiklose ir suteikė naujų potyrių džiaugsmo. Projekto pabaigoje sukurtas bendras projekto dalyvių produktas – e. knyga apie keturis metų laikus – pasaka ,,Nesutariantys broliai“, mokinių darbų kalendorius, e. knygos, trumpi video siužetai, virtualus žurnalas bei tinklapis. Sukurtomis projekto veiklomis ir mokinių darbais pasidalyta „Twinspace“ platformoje ir mokyklų svetainėse.

LOGOTIPAS.jpg

Mokytoja Ingrida Jurevičienė

                                     2020 gegužė

„ETWINNING“ PROJEKTAS

,,MY S.E.N.SES INVESTIGATION

 

Projekto kūrėjai: Kėdainių specialiosios mokyklos mokytoja Ingrida Jurevičienė (Lietuva) ir Tuğba Güngör Şahin (Turkija)

Projekto dalyviai: 1–4 lavinamosios klasės mokiniai

Projekto trukmė: 2019-09-01–2020-06-01

Projekto partneriai: J. Baturina, (Lietuva, Rokiškis), D. Kocanjer (Kroatija), E. I. Avram (Rumunija), D. Özgür ir T. O. Bektaş (Turkija), B. Bozdošová (Slovakija), S. Carvalho ir  M. Silvia (Portugalija), K. Zmysłowska (Lenkija), I. Čerenkova (Latvija).

Projekto tikslas: ugdyti ir plėsti mokinių sensorinį patyrimą, atliekant aplinkos daiktų ir reiškinių tyrinėjimus.

 

Projekto eiga: šis projektas suteikia mokiniams galimybę tyrinėti savo penkis pojūčius. Pasitelkę akis, rankas, ausis, nosį ir burną, vaikai įgyja daugiau žinių apie supantį pasaulį ir pažino save. Projektas integruotas į ugdymo procesą: sensorinę terapiją, pažintinę, komunikacinę, orientacinę, menines veiklas. Jo metu taikomi įvairūs tyrimo metodai, stimuliuojantys ir gerinantys regėjimą, klausą, uoslę, lytėjimą, skonį. Taikydami praktines veiklas ir eksperimentus, su mokiniais tyrinėjome 5 skirtingas jusles. Kiekvieną mėnesį ugdytiniai tyrinėjo kvapo, lytėjimo, skonio, regos, klausos jutimus. Mokiniai išbandė interaktyvius web 2.0 įrankius ir programas: „Learningapps“, „Jigsawplanet“, „Bomomo“, „Colorillo“, „Kaleidoscope painter7“. Jie kūrė interaktyvias bendradarbiavimo užduotis, žaidimus, piešinius. Moksleiviai taip pat tyrinėjo savo pojūčius gamtoje. Projekto metu ugdytiniai sukūrė 5 pojūčių plakatą ir mini knygas „Mano 5 pojūčiai“. Balandžio ir gegužės mėnesiais į projekto veiklas buvo įtraukti ir mokinių tėvai, kadangi ugdymas persikėlė į namų aplinkas. Kartu su tėveliais vaikai tyrinėjo savo pojūčius gamtoje; stebėjo, lietė, uostė, klausėsi įvairių garsų. Baigiantis projektui, ugdytiniai įvertino atliktas veiklas: jie spalvino vertinimo simbolius savo mini knygose, išreikšdami savo nuomonę ir įspūdžius.

https://www.youtube.com/watch?v=KVu60mXgw9Q&t=21s

https://www.youtube.com/watch?v=SljjEFgDHS4&t=1s

https://www.youtube.com/watch?v=tALYVvoq_oE&t=2s

https://www.youtube.com/watch?v=5779e3dvfro

https://www.youtube.com/watch?v=isl4MI-98_4

https://www.youtube.com/watch?v=N8ticz1H09s&t=4s

https://www.youtube.com/watch?v=Q9h5Ot0fJXQ&t=1s

https://www.youtube.com/watch?v=7u4pOSsRUAE

Projekto rezultatas: projekto metu mokiniai įgijo žinių ir praktinių įgūdžių apie aplinkos daiktų savybes, pagerino skonio, klausos, lytėjimo, klausos, uoslės jusles ir suvokimą, patobulino sensorinį patyrimą. Dalyvavimas projekte sudarė palankias galimybes mokiniams tobulėti įvairiose ugdymosi veiklose ir suteikė naujų potyrių džiaugsmo. Atskleisti mokinių kūrybiškumo, saviraiškos, bendravimo, socialiniai, pažinimo bei IKT įgūdžiai. Kūrybinių partnerysčių modeliu pagrįstas ugdymas sudarė sąlygas keistis su užsienio šalių pedagogais savo sukurta veikla, taikytais metodais, praktiniais darbais, gerąja darbo patirtimi su visais projekto partneriais. Bendraudami ir bendradarbiaudami mokėmės vieni iš kitų. Sukurtomis projekto veiklomis ir mokinių darbais pasidalyta „Twinspace“ platformoje ir mokyklų svetainėse. Sukurtas elektroninis aplankas apie vykdytą projektinę veiklą.

logotipas.jpg

 

Mokytoja Ingrida Jurevičienė

2020 gegužė

SUTEIKTAS ŽENKLELIS „PROGRAMOS

„ETWINNING“ MOKYKLA 2020–2021“

 

Kovo 18 dieną mūsų mokyklai suteiktas tarptautinis „Programos „eTwinning“ mokykla 2020–2021“ ženklelis. Tai ne tik atskirų mokytojų asmeninis įvertinimas už jų sėkmingą darbą, bet ir visos komandos pripažinimas už puikius pasiekimus programoje „eTwinning“. Mokykla pelnė Europos pripažinimą šiose srityse: skaitmeninės veiklos, el. saugumo veiklos, inovatyvių ir kūrybingų pedagoginių metodų, personalo tęstinio profesinio tobulėjimo skatinimo, pedagogo ir mokinių mokymosi bendradarbiaujant veiklų skatinimo.

Mokyklos, gavusios šį ženklelį, bus pristatomos Europos lygiu, prisijungs prie Europos programos „eTwinning“ mokyklų lyderių tinklo ir kartu prisidės prie programos ateities kūrimo.

Dėkoju mokyklos ,,eTwinning“ programos komandai: direktoriui Juozui Jančiui, logopedėms Aušrai Stoškienei, Ritai Kairienei, mokytojoms Birutei Vansevičienei, Astai Juškienei, Janinai Balukonienei, Dainai Jonavičienei ir Vaivai Siutilienei – savo veiklomis prisidėjusiai prie šio garbingo pasiekimo.

 

      Projektų koordinatorė Ingrida Jurevičienė

2020 kovas

         TARPTAUTINIS

            „ETWINNING PROJEKTAS

„I'LL SEND YOU A CHRISTMAS CARD –

CHRISTMAS CARDS EXCHANGE 2019“

 

7 lavinamosios klasės mokiniai kartu su mokytoja lapkričio mėnesį pradėjo vykdyti tarptautinį „eTwinning“ projektą „I'll send you a Christmas card – Christmas cards exchange 2019“ („Aš jums atsiųsiu kalėdinį atviruką – kalėdinių atvirukų keitimasis 2019“). Jame dalyvavo partneriai iš 14 šalių: Lenkijos, Italijos, Kroatijos, Portugalijos, Estijos, Latvijos, Turkijos, Ispanijos, Lietuvos, Rumunijos, Portugalijos, Slovakijos, Bulgarijos.

Projektinės veiklos metu „TwinSpace“ erdvėje įkeldami nuotraukas, pristatėme savo miestą, klasę ir save. Taip pat susipažinome su būsimais partneriais – vaikais iš užsienio šalių mokyklų. Sužinojome keletą pagrindinių faktų apie projekte dalyvaujančias šalis, jų vėliavas, sostines. Keitėmės tarpusavyje bei žaidėme partnerių pasiūlytus internetinius kalėdinius žaidimus. Gruodžio mėnesį klasėje vyko kūrybinės dirbtuvėlės, kurių metu mokiniai kūrė ir gamino sveikinimo atvirukus, piešė piešinius. Projekto esmė – kalėdinių sveikinimų gaminimas ir siuntimas paskirtiems partneriams. Į kiekvieną mokyklą partnerę tradiciniu paštu išsiuntėme po du rankų darbo atvirukus. Kalėdinis laikotarpis daug džiaugsmo suteikė ir mums, nes kasdien į mokyklą keliavo laiškai su sveikinimais iš užsienio. Labai smagu ir smalsu vaikams buvo gauti skirtingus sveikinimus ir švenčių tradicijų aprašymus iš kitų šalių. Su nekantrumu jų laukėme. Baigiamojo etapo metu buvo surengta kalėdinių sveikinimų paroda „I'll send you a Christmas card – Christmas cards exchange 2019“ klasės stende.

Dalyvavimas šiame tarptautiniame „eTwinning" projekte plėtė mokinių kultūrines ir geografines žinias, tobulino IKT įgūdžius, skatino bendravimą ir bendradarbiavimą, lavino meninius gebėjimus bei kūrybiškumą. Bendradarbiaudami su kitų šalių vaikais, mokiniai turėjo galimybę demonstruoti savo gebėjimus ir nepriklausomybę.

 

         Mokytoja Birutė Vansevičienė

2020 vasaris

bottom of page