top of page

DARBO UŽMOKESTIS

Kėdainių „Spindulio" mokyklos darbuotojams darbo užmokestis skaičiuojamas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijos narių darbo apmokėjimo įstatymo Nr. XIII-198, bei jo pakeitimais, Lietuvos Respublikos Valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų, valstybės tarnautojų, valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų darbuotojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio, taikomo 2023 metais, įstatymu Nr. XIV-1530, 2022 m. lapkričio 17 d., Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. spalio 7 d. nutarimu Nr. 1014 „Dėl 2023 metais taikomo minimaliojo darbo užmokesčio".

2023 metams skirtos lėšos darbo užmokesčiui:

- Mokymo lėšos – 678,1 tūkst. Eur

- Specialioji tikslinė dotacija – 590,0 tūkst. Eur

 

bottom of page