top of page
Mokyklos vizija
Mokykla unikali (ne)įgaliųjų ugdymo erdvė. 
Mokyklos misija
  • Vykdomas kokybiškas sutrikusio intelekto mokinių ugdymas pagal individualizuotas bendrąsias ir socialinių įgūdžių ugdymo programas, sudarant palankiausias sąlygas kiekvienam mokiniui ugdytis, mokytis pagal gebėjimus, pripažįstant ir plėtojant jo galias, tenkinant įvairiapusius saviraiškos poreikius.
  • Teikiamos efektyvios pagalbos mokiniui, sveikatos priežiūros specialistų paslaugos.
bottom of page