top of page

                             MOKYKLOS ISTORIJOS MUZIEJUS

 

2016 metais į naują patalpą perkeltas ir  atnaujintas mokyklos istorijos muziejus.

Mokyklos istoriją menantis mokyklinis suolas, metraščiai, mokyklinė atributika  – tai tik keli eksponatai iš daugelio muziejuje eksponuojamų vertybių.

 

PAGRINDINĖS VEIKLOS KRYPTYS:

 

 - Muziejaus vertybių saugojimas ir eksponavimas.

 - Tvarkinga muziejaus vertybių apskaita.

 - Muziejaus vertybių skirstymas į ekspozicijas.

 - Muziejaus ir jo ekspozicijų panaudojimas ugdymo procese (įvairios edukacinės veiklos).

 - Informacijos apie muziejaus veiklą sklaida mokyklos interneto puslapyje, „Facebook” paskyroje.

 

EKSPOZICIJA ,,MOKYKLOS ISTORIJA“

       Rinkiniai: metraščiai, atsiminimai, laiškai, nuotraukos, mokinių darbai, gautos dovanos, suvenyrai, padėkos raštai ir pan.

 

EKSPOZICIJA ,,TARPTAUTINIAI RYŠIAI“

                                       Rinkiniai: kultūrinio bendradarbiavimo su užsienio šalimis medžiaga, pranešimai, nuotraukos ir pan.

 

EKSPOZICIJA ,,SPORTO PASIEKIMAI“

                                                                            (eksponuojama muziejuje ir 1 aukšto koridoriuje prie sporto salės)

                                                                                                          Rinkiniai: nuotraukos, trofėjai ir pan.

 

EKSPOZICIJA ,,PROJEKTAI“

                                                                                                             (ekspozicijos vieta – 3 aukšto fojė)

                                                                                 Mokykloje vykdomų projektų nuotraukos, vaikų darbeliai ir pan.

 

EKSPOZICIJA ,,MOKYKLOS GARBĖ“

                                                                                (ekspozicijos vieta – 2 aukšto koridorius prie mokytojų kambario)

                                                                                            Stende klijuojamos geriausių mokinių nuotraukos

bottom of page