top of page

MOKINIŲ APRŪPINIMO SĄLYGOS

1. MOKINIŲ MAITINIMAS

     Mokyklos mokiniams, atsižvelgiant į tėvų prašymus ir pajamas, skiriamas nemokamas arba mokamas maitinimas pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nurodytas dienos mitybos normas:

- 5 dienas per savaitę mokyklos bendrabutyje gyvenantys mokiniai pirmadieniais − ketvirtadieniais maitinami 5 kartus, o penktadieniais jiems skiriami pusryčiai, priešpiečiai ir pietūs.

- kasdien į mokyklą iš namų atvykstantiems vaikams skiriamas nemokamas maitinimas − pietūs arba už pietus moka tėvai/globėjai.

- esant medikų rekomendacijoms, mokiniams skiriamas tausojantis maitinimas.

2. MOKINIŲ VEŽIOJIMAS Į MOKYKLĄ

     Mokiniai į mokyklą vežiojami mokyklos geltonaisiais autobusais, maršrutiniu bei privačiu transportu. Geltonaisiais autobusais kasdien vežiojami arba pirmadieniais atvežami, o penktadieniais parvežami į namus 77 % mokykloje besimokančių mokinių. 14% mokinių savo iniciatyva ir noru vežioja tėvai (globėjai), 7 % – į mokyklą atvyksta savarankiškai.

2 % mokinių skirtas namų mokymas – į ugdytinio namus vyksta mokytojai.

3. MOKINIŲ APGYVENDINIMAS MOKYKLOS BENDRABUTYJE

    Mokyklos mokiniai, neturintys galimybių kasdien atvykti į mokyklą iš namų, vadovaujantis tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymais, mokslo metais nemokamai apgyvendinami bendrabutyje 5 dienas per savaitę.

4. KITOS APRŪPINIMO SĄLYGOS

    Mokyklos bendrabutyje gyvenantys mokiniai nemokamai aprūpinami patalyne, būtiniausiu veiklos ir poilsio  inventoriumi bei pagal mokyklos finansines galimybes sanitarinėmis-higieninėmis bei ugdymo priemonėmis.

Mokykla neformaliojo švietimo mokamų paslaugų neteikia.bottom of page